Den Slutliga Nedräkningen – Nerlagd i Första Början

I mina senaste artiklar har jag sett på hur mänskligheten föll från sin ursprungligt skapade ställning . Men Bibeln fortsätter med en plan som Gud har gjort. Denna plan är centrerad i ett Löfte

Bibeln – Verkligen ett Bibliotek

För att uppskatta detta Löfte måste vi veta några grundläggande saker om Bibeln. Trots att det är en bok och vi tänker på den som sådan, är det faktiskt mer korrekt att se den som ett levande bibliotek. Detta, eftersom den är en samling av böcker, skrivna av en mångsidig uppsättning författare, över en tidsperiod som överstiger 1500 år, och idag är de hopbundna till en volym. Enbart detta faktum gör Bibeln unik bland de Stora Böckerna i världen. De olika böckerna i Bibeln göra uttalanden, deklarationer och förutsägelser som senare författare plockar upp på. Om Bibeln vore skriven av en författare eller en grupp av författare som kände varandra skulle det inte föranleda oss att särskild märka det. Men författarna av Bibeln är åtskilda av hundratals och tusentals år, de skriver i olika civilisationer, språk, sociala skikt, och litterära genrer- ändå upplockas deras meddelanden, allusioner och förutsägelser sömlöst av senare författare eller uppfylls genom historisk fakta kontrollerbara utanför Bibeln. Detta gör Bibeln unik på en helt annan nivå- och den vetskapen bör motivera oss att förstå dess budskap. Befintliga manuskript kopior av Gamla Testamentets böcker (böcker som skrevs före Jesus) dateras till omkring 200 f.Kr så den textmässiga basen av Bibeln är klart bättre, än alla andra antika böcker i världen. Som vi såg i artikeln om textmässig pålitlighet, är manuskript copior av Nya Testamentet daterade till början på 125 AD.

Evangeliets Löfte i Trädgården

Vi ser tydligt denna profetiska förmåga i berättelserna om Skapelsen och Syndafallet precis i början av första Moseboken i Bibeln. (Första Moseboken redigerades av Moses ca 1500 f.Kr.). Med andra ord, även om de återger Början, skrevs den med Slutet i sikte. Här ser vi ett Löfte när Gud konfronterar Satan (eller djävulen) och tilltalar honom i en gåta:

“… och jag (Gud) skall sätta fiendskap mellan dig (Satan) och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.” (Första Moseboken 3:15)

Detta är ett Löfte i gåtform – men det är förståeligt. Om du läser noga kommer du att se att det finns fem olika karaktärer nämnda och att detta är profetiskt genom att det ser framåt-i-tiden (sedd genom upprepad användning av “skall” som i futurum). Personerna är:

  1. Gud
  2. Satan
  3. Kvinnan
  4. Kvinnans Avkomma
  5. Satans Avkomma

Och gåtan förutsäger hur dessa karaktärer kommer att relatera till varandra i framtiden. Detta visas nedan

Relationer mellan karaktärerna som framställt i Löftet
Relationer mellan karaktärerna som framställt i Löftet

Det står inte vem “kvinnan” är men Gud kommer att orsaka både Satan och kvinnan att ha en “avkomma”. Det kommer att bli ‘fiendskap’ eller hat mellan dessa avkommor samt mellan kvinnan och Satan. Satan kommer att “hugga hälen” på kvinnans avkomma medan kvinnans avkomma kommer att krossa Satans huvud.

Härledning av Avkomman – en “han”

Hittills har vi bara gjort observationer direkt från texten. Nu gör vi en rimlig härledning. Eftersom kvinnans “avkomma” omnämns som en “han” och en “honom” vet vi att det är en enda manlig mäniska – en man. Med detta kan vi ignorera vissa möjliga tolkningar. Som en “han” kan avkomman inte vara en “hon” och således kan inte vara en kvinna – men “han” kommer från en kvinna. Som en “han” är avkomman inte ett “de”, som det hade möjligen kunnat vara, kanske en grupp av människor, eller en ras, eller ett lag eller en nation. Vid olika tillfällen och på olika sätt har människor trott att ett “de” skulle vara svaret. Men avkomman, som är en “han” är INTE en grupp människor som om det refererar till en nation eller till en viss religion som judar, kristna eller muslimer etc. Som en “han” är avkomman inte en “det” (avkomman är en person). Detta eliminerar möjligheten att avkomman är en särskild filosofi, undervisning, teknik, ekonomiskt system, politiskt system eller religion. Ett “det” av dessa sorter skulle förmodligen  ha varit, och fortfarande är, vårt självklara val att fixa världen. Vi tror att vad som kommer att fixa vår situation är någon slags “det”, så de bästa mänskliga tänkare genom århundraden har förespråkat olika politiska system, utbildningssystem, tekniker, religioner etc. Men i detta Löfte pekar kompassen åt ett helt annat håll. Gud hade något annat i åtanke – en “han”. Och detta “han” skall krossa ormens huvud.

En annan intressant observation kommer från vad som inte är sagt. Gud lovade inte mannen en avkomma liksom han lovat kvinnan. Detta är så mycket märkligare särskilt med tanke på betoningen av söners kommande genom fäder i hela Bibeln. I själva verket består en kritik av genealogier i Bibeln av moderna Västerlänningar i att de ignorerar de blodslinjer som går igenom kvinnor. Det är “sexistiska” i våra ögon eftersom den bara avser människors söner. Men i det här fallet är det olika – det finns inget löfte om en avkomma (en “han”) från en man. Det står bara att det blir en avkomma som kommer från kvinnan, utan att nämna en man.

Av alla människor som någonsin har funnits som jag kan komma på, historiskt eller mytiskt, endast två har aldrig haft en fysisk far. Den förste var Adam, skapad direkt av Gud. Den andre var Jesus som var  (Nya Testamentet hävdar) född av en jungfru – således ingen mänsklig far. Detta var direkt profeterat senare av Jesaja (750 f.Kr.). Är Jesus den som förebådades här i denna gåta? Detta passar med observationen att avkomman är en “han”, inte en “hon”, “de” eller “det”. Med detta perspektiv, om du läser gåtan, faller några bitar på plats.

“Hugga Honom i Hälen”??

Men vad innebär det att ormen skulle hugga ‘hans häl’? Jag kunde aldrig se det förrän jag arbetat i djungeln i Kamerun. Vi var tvungna att bära tjocka gummistövlar även i fuktig värme – eftersom ormar låg där i det långa gräset och kunde hugga vår fot – dvs vår häl – och det kunde döda oss. Under min första dag där klev jag nästan på en orm, och kunde ha dött från den. Gåtan blev meningsfull för mig efter det. “Han” skulle förgöra ormen, men priset han skulle behöva betala, var att han skulle bli dödad. Detta förebådar segern vunnen genom Jesu död.

Ormens Avkomma?

Men vem är hans andra huvudperson, denne Satans avkomma? Fast vi här inte har utrymme för att ordentligt spåra det, talar senare böcker om en kommande person. Observera beskrivningarna:

23 Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och illasinnad kung uppstå.24 Han skall bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han skall åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig, och han skall lyckas i allt han gör. Han skall fördärva mäktiga män, och även det heliga folket. 25 Genom sin klokhet skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv överlägsen, och han skall fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste, men han skall krossas utan hjälp av människohand. (Daniel 8:23-25; skriven av Daniel i Babylon ca 550 f.Kr.)

En man, med en osynlig kraft bakom sig kommer att utmana ‘furstarnas Furste’ men hans huvud “kommer att krossas” också.

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, …. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa,[a] fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. (2 Tess 2:1-4, skriven av Paul i Grekland ca 50 AD)

Och den sista boken i Bibeln, många sidor och tusentals år efter löftet i Genesis, förutspår:

Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma.  Detta är det sinne som ger vishet (Uppenbarelseboken 17:8-9, skriven av John på en ö utanför Turkiet ca 90 AD)

Dessa senare böcker (återigen notera mångfalden av författare, inställningar och epoker de skrevs i) talar uttryckligen mer om nedräkningen till en sammandrabbning mellan kvinnans avkomma och Satans avkomma. Men det omnämns först i embryo-liknande form i detta Löfte i Första Moseboken, i början av biblisk historia, med detaljer som väntar på att fyllas in. Historiens höjdpunkt, nedräkningen till en sista tävling mellan Satan och Gud, var förutsedd redan vid början i trädgården och berättas – i den tidigaste boken. Det kunde nästan få en att tror att historien verkligen är His-Story, eller Hans-Historia.

Korrumperade (del 2)… och missar målet

Jag hade sett på hur Bibeln beskriver oss som korrumperade från den ursprungliga avbilden av Gud som vi gjordes i. Ett visuellt hjälpmedel som hjälpt mig att bättre “se” det var odjuren  i Midgård, skadade från att ha varit älvor. Men i det bibliska perspektivet, hur kunde detta ha hänt? Detta står att berättat i Första Moseboken i Bibeln. Strax efter att ha skapats “i Guds avbild” prövades de första människorna. Berättelsen återger ett samtal med en “orm”. Ormen har alltid varit allmänt förstådd som varande Satan – en ängel och motståndare till Gud. I Bibeln konfronterar Satan vanligtvis med att tala genom en annan person. I detta fall talade han genom en orm. Samtalet berättas på detta sätt.

Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla[a] träd i lustgården?”

2 Kvinnan svarade ormen: “Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3 men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.”

4 Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö! 5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. 7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. . (Första Moseboken 3:1-7)

Den springande punkten i deras val, och därmed frestelsen, var att de kunde “bli som Gud”. Tills nu hade de helt enkelt trott Gud för allt och tagit honom på hans ord för allt. Men nu hade de valet att lämna det bakom sig, och bli “som Gud”, lita på sig själva och hålla sig till sina egna ord för saker. De kunde själva bli “gudar”, kaptener för egna fartyg, herrar över sina öden, att vara självständiga och ansvarig endast inför sig själva. Långt innan Dawkins skrev The God Delusion, föll de första människorna för den verkliga Gudavillfarelsen – att de kunnde bli “som Gud”.

I deras självständighetsförklaring ändrat något i våra förfäder. Som berättelsen lyder, kände de skam och försökte dölja det. I själva verket, skyller Adam: Eva (och Gud som hade gjort henne) när Gud konfronterar honom efteråt om hans brott mot konventionen. Eva skyllde i sin tur på ormen. Ingen ville ta ansvar.

Och det som började den dagen har fortsatt eftersom vi har ärvt denna samma medfödda disposition. Det är anledningen till varför israeliterna (i det här inlägget) av Hoseas dag beter sig som Adam – eftersom de (som oss) hade ärvt hans disposition. En del missförstår den bibliska berättelsen och drar slutsatsen att vi bär skulden för Adams revolt. I själva verket är den enda skulden hos Adam men vi lever med konsekvenserna av den revolten. Vi kan tänka på det genetiskt. Vi har ärvt denna upproriska natur av Adam och är således medfödd, nästan omedvetet, men uppsåtligen fortsätter vi upproret som han startade. Vi kanske inte vill vara universums gud, men vi vill vara gudar i våra sättningar; Kaptener för våra egna fartyg; autonoma från Gud. Bon Jovi chorus “det är mitt liv”, Frank Sinatras mer sublima “jag gjorde det på mitt sätt”, själv tidskrifter utlagda runt om i affärer är lättsamma ekon av denna önskan, medan Hitlers Mein Kempf (“min kamp”) och Kim Jong-Un (känd som “Käre Herren”), Nordkoreanske ledarens personkult är mycket mörkare ekon. Men de visar trenden i vår natur som Adams uppror började.

Och detta förklarar så mycket av människors liv som vi tar för givet. Detta är anledningen till att människor överallt behöver lås för sina dörrar, de behöver poliser, advokater, krypterade lösenord för bankärenden-eftersom vi i vår nuvarande disposition kommer att stjäla från varandra. Det är därför imperier och samhällen så småningom alla förfaller och kollapsar-eftersom medborgarna i dessa riken har en tendens att förfalla. Detta därför att, efter att ha provat alla former av regering och ekonomiska system, även om vissa fungerar bättre än andra, alla politiska eller ekonomiska system verkar så småningom att kollapsa – eftersom de människor som lever med dessa ideologier har följt tendenser som så småningom drar ner hela systemet. Därför har ingen religion fullständigt infört visionen för sina samhällen –  inte heller de ateistiska (Tänk på Stalins Sovjetunionen, Maos Kina, Pol Pots Kambodja) – eftersom något av hur vi är tenderar att få oss att förlora vår vision.

Faktiskt sammanfattar ordet “missa” ganska mycket vår situation. En vers från gamla testamentet ger en bild som har hjälpt mig förstå detta bättre. Den säger

Bland allt detta folk fanns 700 utvalda män som var vänsterhänta. Alla dessa kunde med slungstenen träffa på håret utan att missa. (Domare 20:16)

Denna vers beskriver soldater som var experter på att använda slungbellor samt aldrig missa. Ordet på hebreiska som översätts “missa” ovan är יַחֲטִֽא׃ (uttalas Khaw-taw). Det är intressanta att detta samma hebreiska ord också är översatt till synden över större delen av gamla testamentet. Exempelvis är detta samma hebreiska ord “synd” när Joseph, som såldes till slav i Egypten, inte vill begå äktenskapsbrott med sin herres hustru, trots att hon bad honom. Han sade till henne:

Han (Josefs herre) har i detta hus icke större makt än jag, och intet annat har han förbehållit sig än dig allena, eftersom du är hans hustru. Huru skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?»(Första Mosebok 39:9)

Och just efter att de tio budorden givits står det:

20 Men Mose sade till folket: »Frukten icke, ty Gud har kommit för att sätta eder på prov, och för att I skolen hava hans fruktan för ögonen, så att I icke synden.» (Andra Mosebok 20:20)

I båda dessa ställen är samma hebreiska ord יַחֲטִֽא׃  översatt som “synd”. Det är exakt samma ord som för “missa” med soldater som slungde stenar på mål och i dessa verser som betyder “synda” när man syftar på människors behandlingar av varandra. Det ger oss en bild för att hjälpa oss  förstå vad “synd” är. Soldaten tar en sten och slungor den för att nå målet. Om stenen missar det misslyckas hans syfte. På samma sätt gjordes vi till Guds avbild för att nå målet om hur vi relaterar till honom och behandla varandra. Att “synda” är att missa detta syfte eller mål, som var avsett för oss, och som vi i våra olika system, religioner och ideologier också själva avser men dock missar.

Denna skadade och missande–målet bild är inte snygg, den ger inte en god känsla, inte heller är den optimistisk. Under åren har jag träffat människor som starkt reagerat särskilt mot denna biblisk undervisning. Jag minns en universitetsstudent som tittade på mig med ilska och sade, “Jag tror dig inte eftersom jag inte gillar vad du säger”. Men jag finner det ganska märkligt. Vad har “gillar” för något att göra med huruvida det är sant eller inte? Jag gillar inte skatter, krig, AIDS och jordbävningar – jag tvivlar på att någon gör det – men det tar inte bort dem och inte heller kan jag ignorera någon av dem. Alla system i lagen, med polis, med lås, nycklar, säkerhet o.s.v. som vi har byggt in i vårt samhälle och tar för givet för att skydda oss från varandra tyder på att något är fel. Allra minst förtjänar denna bibliska undervisning att bli betraktad på ett fördomsfritt sätt.

Så nu har vi ett problem. Vi har blivit skadade från vår ursprungliga ställning, den bild vi är gjorda i har blivit behäftad och vi kan inte nå målet när det gäller våra moraliska handlingar. Men Gud lämnade oss inte där för att flundra i vår hjälplöshet. Han införde en plan, som vi såg glimtar av i Abrahams tecken och Herrens Påsk. Detta var en plan för att rädda oss, och det är därför evangeliet bokstavligen betyder “goda nyheter” – eftersom denna plan är den goda nyheten som vi behöver höra och ta emot. Men Gud väntade inte tills Abraham för att meddela denna nyhet. I själva verket meddelade han det rätt i denna samma samtal med Adam och Eva för så länge sedan i trädgården. Vi ser på denna första goda nyhetens tillkännagivande här.

Men skadad… som orcher i Midgård

I mitt senaste inlägg visade jag på den bibliska grunden för hur vi ska se oss själva och andra – som vi är — skapade i Guds avbild. Men Bibeln utvecklar vidare på denna grund. Psaltaren är en samling av helgade sånger och dikter och Psalm 14 skrevs av kung David ca 1000 f.Kr. och beskriver den nu-varande ställningen från Guds synpunkt.

Herren skådar ned från himmelen på mäniskors barn, för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Nej, alla är de avfälliga, allesammans är de fördärvade; Ingen finns, som gör vad gott är, det finns inte en enda. (Psaltaren 14:2-3)

Frasen “de är fördärvade” används för att beskriva hela mänskligheten. Eftersom det är något vi har “blivit” är fördärvelsen med hänvisning till det ursprungliga tillståndet av att ha varit i “Guds avbild”. Detta skriftställe säger att fördärvelsen visar sig i en besluten självständighet från Gud (“alla” är de “avfälliga” från att “söka Gud”) och även i att inte göra “gott”.

Tänkande älvor och odjur

Odjuren var hemska på många sätt. Men de var helt enkelt korrumperade ättlingar av älvor
Odjuren var hemska på många sätt. Men de var helt enkelt korrumperade ättlingar av älvor

För att bättre förstå detta, tänk på odjuren i Midgård i Sagan om Ringen som en illustration. Odjur är ohyggliga varelser till utseende, deras beteende, och behandling av jorden. Men odjuren  härstammar från älvor som hade skadats av Sauron. När du ser den höga majestätiska, harmonin och relationen som älvorna hade till naturen (Tänk på Legalos och älvorna i Lothlorien) och inser att de depraverade odjuren en gång varit älvor som “blivit korrumperade” får du en känsla av vad som sägs här om människor. Gud avsåg älvor men vad han fann var odjur.

Legolas

Älvorna var ädla och majestätiska

Detta stämmer exakt med vad som universellt kan vara observerat om oss – att ingen lever enligt sin moraliska grammatik av rätt och fel. Kom ihåg att vi såg att vi hade en medfödd moralisk grammatik inbyggd i oss. Vi kan moraliskt resonera och känna igen “rätt” och “fel” beteende. Men problemet är att ingen faktiskt lever så. Därför är det svårt ibland att känna igen att vi har en moralisk grammatik – eftersom vi inte alltid följer denna moraliska sida i våra egna göranden och i andras handlingar. Det är att likna vid ett datavirus som påverkar den ursprungliga funktionen av datorn. Vår moraliska grammatik är där – men ett virus har skadat den.

Så här kommer vi till en mycket lärorik synpunkt: den bibliska begynnelsen av människor som kännande, personligt, och moraliskt, men sedan också korrumperade, passar med vad vi ser om oss själva. Den är precis på pricken i sin bedömning av människan, som havande en inneboende moralisk karaktär i oss som lätt kan glömmas bort eftersom våra handlingar faktiskt aldrig passar med vad denna natur kräver av oss – på grund av denna korrumption. Bibliska skon passar den mänskliga foten. Men den väcker en självklar fråga: Varför gjorde Gud oss på detta sätt-med en moralisk grammatik och ändå skadade från den? Som ateisten Christopher Hitchens klagar:

“… Om Gud verkligen ville att människor skulle vara fria från sådana tankar [dvs korrumperade], borde han ha försökt bättre med att uppfinna en annan art.” Christopher Hitchens. 2007. Gud är inte bra: hur religion förstör allt. s. 100

Men i sin brådska att attackera Bibeln är det här som han missar något mycket viktigt. Bibeln säger inte att Gud skapade oss så här, men att något fruktansvärt hände efter den ursprungliga skapelsen som resulterade i detta svåra tillstånd. En viktig händelse som hände i mänsklighetens historia efter vår skapelse. De första människorna trotsade Gud, som skrivet i Första Moseboken, och i deras trots förändrades de och blev korrumperade.

Mänsklighetens Fall

Denna banbrytande händelse i mänsklighetens historia kallas ofta Fallet. Och vi kan kanske förstå det bättre om vi tänker igenom vad Adam, den första människan mötte i relationen till Gud när han skapades. För att ge oss ytterligare lite mer insikt vänder vi oss till profeten Hosea en profet vid mitten av 8: e århundradet f.Kr.,  i gamla testamentet. Som han berättar i sin bok, hade hans fru upprepade gånger varit otrogen mot honom och sprungit iväg med andra. Mitt i sin smärta av svek befallde Gud honom att gå och hitta sin hustru, försona sig med henne och vinna henne tillbaka. Sedan används denna episod som en bild för att visa hur, i Guds ögon, israeliterna på den tiden var som en otrogen maka, men att Gud, liksom Hosea, var villig att stämma av om de bara ville komma rena och komma tillbaka till honom. I denna vädjan kommer en jämförelse av Adam:

“Vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda?” frågar Herren. “Er kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen, som tidigt försvinner . … Jag har behag till kärlek, och inte till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer. Men som Adam, du bröt mitt förbund och har svikit mitt förtroende. (Hosea 6:4-7)

Med andra ord, vad israeliterna av Hoseas dag gjorde var att fortsätta vad Adam, den första människan hade börjat. Det hade funnits ett avtal mellan Gud och Adam, liknande ett äktenskapligt kontrakt om trohet, och Adam hade brutit mot det. Första Moseboken berättar att Adam åt av Kunskapets Träd på Gott och Ont. Det hade varit ett förbund eller avtal mellan Gud och Adam att han inte skulle äta från det trädet-alla andra träd fanns tillgängliga för honom. Det var inte något speciellt i trädet själv, men dess närvaro gav Adam ett fritt val om att förbli trogen Gud eller inte. Adam hade skapats som människa med känsloförmåga, som både var gjord och placerad i vänskap med Gud i det ögonblicket. Adam hade inget val angående sin skapelse, men Gud gav honom möjlighet att välja sin vänskap med Gud, och detta val var centrerad på kommandot att inte äta från detta speciella träd. Precis som att valet att stå inte är riktigt om sitta är omöjligt, så måste Adams vänskap och förtroende för Gud ges inom ramen för ett lönsamt alternativ och således gavs Adam ett val om huruvida han skulle förbli trogen sitt avtal till Gud eller inte. Vi ser närmare på detta i nästa inlägg.

Gjorda till Guds Avbild

Jag vill tänka igenom vad Bibeln säger om mänsklighetens ursprung. Att använda Bibeln för att förstå vår början anses vara dumt av många människor. Men tänk hur komplexa människor är, med en genetisk kod så sofistikerad som den bästa datorkod människan skapat; Vi är maskiner gjorda av proteiner som är mindre än det bäst av modern mänsklig nanoteknik – med möjlighet att automatiskt reparera cellulära skador; och vi har även personlighet och medvetande. Kanske bör vi vara fördomsfria att överväga möjligheten att vi skapades av Gud – Mästaren.

Så i denna avsikt vill jag bygga en förståelse för vad Bibeln lär om vårt ursprung genom att se på en passage i början av Bibeln.

Då sade Gud: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika…” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (Första Moseboken 1:26-27)

“till Guds avbild”

Nu vad innebär det att mänskligheten skapades “till Guds avbild”? Det betyder inte att Gud är en fysisk varelse med två armar, huvud, etc. Snarare på ett djupare plan säger det att grundläggande egenskaper hos människan härrör från liknande kännetecken av Gud. Exempelvis både Gud (i Bibeln) och människan (från observation) har intellekt, känslor och vilja. I Bibeln framställs Gud ibland som ledsen, sårad, arg eller glad – samma utbud av känslor som vi människor upplever. Vi gör val och beslut dagligen. På samma sätt beskrivs Gud i Bibeln som att göra val och fatta beslut. Vår förmåga att resonera och tänka abstrakt kommer från Gud. Vi har intellektuel kapacitet, känslor och vilja eftersom Gud har dem och vi är gjorda till Hans avbild.

På mer grundläggande nivå, när vi är medvetna av dessa aspekter hos oss själva, ser vi att vi är självmedvetna och medvetena av “jag” och “du”. Vi är inte opersonliga “dessa”. Vi är så eftersom Gud är sådan. I detta grundläggande perspektiv porträtteras inte Bibelns Gud som o-personlig, som “Kraften” i filmserien Stjärnornas Krig. Och eftersom vi gjorts till Hans avbild, är vi inte heller. Alla har vi personlighet.

Varför är vi estetiska

Vi uppskattar också konst och drama. Tänk hur vi så naturligt uppskattar och även behöver skönhet. Detta går längre än bara visuell skönhet och omfatta musik och litteratur. Tänker på hur viktig musik är för oss alla – även hur naturligt det är för oss att dansa. Musik så berikar våra liv. Vi älskar goda historier, både i romaner eller föreställningar, eller som mer vanligt idag, i filmer. Berättelser har hjältar, dårar, drama, och de underbara berättelserna etsar dessa hjältar, dårar och drama i vår fantasi. Det är så naturligt för oss att använda och uppskatta konst i dess många former fär att underhålla, återuppliva och föryngra oss eftersom Gud är Konstnär och vi är gjorda i Hans avbild. Det är en fråga värd att ställas. Varför är vi så medfödda estetiska, vare sig i konst, drama, musik, dans eller litteratur? Daniel Dennett, en talför ateist och en myndighet på att förstå kognitiva processer, svarar från en materialistisk synpunkt:

“Men det mesta av denna forskning tar fortfarande musik för givet. Den sällan frågar: Varför existerar musik? Det finns ett kort svar, och det är sant, så långt som det går: det existerar eftersom vi älskar det och skapar fram mer av det in i vår tillvaro. Men varför älskar vi det? Eftersom vi tycker att det är vackert. Men varför är det vackert för oss? Detta är en perfekt bra biologisk fråga, men det har ännu inte ett bra svar.” (Daniel Dennett. Bryta förtrollningen: Religion som ett naturligt fenomen. s. 43)

Varför, om allt om oss som människor måste förklaras enbart utifrån materiella processer, är konst, i alla dess former, för oss så viktiga? Dennett, förmodligen världens ledande tänkare i denna fråga från det materialistiska evolutionära perspektivet, säger oss att vi bara inte vet. Det bibliska perspektivet är att Gud är konstnärlig och estetisk. Han gjorde allt det vackra och älskar skönhet. Vi är samma, gjorda i Hans avbild. Med början av denna bibliska undervisning förklaras vår mänsklighet på ett sätt som ateism inte gör.

Varför vi har moral

Dessutom förklarar “skapad till Guds avbild” den inneboende moraliska kapaciteten som alla människor har. Vi förstår alla vad ‘fel’ beteende är och vad “bra” beteende är – även om vi har olika språk och kulturer. Kapaciteten för moralisk resonemang är inbyggd i oss. Som den berömda ateisten Richard Dawkins uttrycker det:

“Vad som driver våra moraliska omdömen är en allmän moralisk grammatik… Som med språk, de principer som utgör vår moraliska grammatik flyger under radarn för vårt medvetande”(Richard Dawkins, The God Delusion. s. 223)

Dawkins förklarar att vårt medvetande om rätt och fel är inbyggt i oss i likhet med vår förmåga att ha språk. Dawkins anser inte att denna vår moraliska förmåga kommer från Gud, men det är verkligen den mest rättframa och enkla förklaringen. Vi har en moralisk kapacitet eftersom Gud är moralisk och vi gjordes till Hans avbild. Detta är en medfödd mänsklig förmåga. Att inte erkänna detta kan ge upphov till missförstånd. Ta till exempel denna invändning från en annan känd ateist Sam Harris.

“Om du har rätt som tror att religiös tro erbjuder den enda verkliga grunden för moral, då skulle ateister vara mindre moraliska än troende.” (Sam Harris. 2005. Brev till en Kristen Nation p.38-39)

Harris missförstår och har helt fel. Bibliskt sett kommer vår känsla för moral inte från att vara religiösa utan som varande varelser som gjorts i Guds avbild. Och därför har ateister denna moraliska känsla och kan agera moraliskt som alla vi andra. Svårigheten med ateism är förklaringen för varför vi har moral – eftersom vi alla har det programmerat i oss.

Varför är vi Relationella

Således bibliskt sett, är utgångspunkten för att förstå oss själva att erkänna att vi är gjorda till Guds avbild. Därför, som vi får insikt av Gud (genom vad som avslöjas om honom i Bibeln) eller människor (genom observation och reflektion) kan vi också få insikt i detta. Så, till exempel är det inte svårt att märka den framträdande vikt som folk lägger på relationer. Det är OK att se en bra film, men det är en mycket bättre upplevelse att se den med en vän. Vi söker upp vänner att

dela erfarenheter med helt naturligt. Meningsfull vänskap och familjerelationer är viktiga för vår känsla av välbefinnande. Omvänt, ensamhet och/eller splittrade familjeförhållanden och haverier i vänskap tynger oss. Vi är inte neutrala och oberörda av förhållandena av relationer vi har med andra. Nu, om vi är Guds avbilder, då skulle vi förväntar oss att hitta denna samma relationella betoning hos Gud och faktiskt gör vi det. Bibeln säger att “Gud är kärlek…” (1 John 4:8). Mycket är skrivet i Bibeln om vikten av vad Gud ställer på vår kärlek till honom och till andra-de kallas faktiskt av Jesus för de två viktigaste buden i Bibeln. När du tänker på det, älska måste vara relationell eftersom det kräver en person som älskar (älskande) och en person som är föremål för denna kärlek – älskade.

Således bör vi tänka om Gud som en älskare. Om vi bara tänker på honom som “Drivmotorn”, den “Första orsaken”, “Allvetande gudomen” eller kanske som den”Välvillige” tänker vi inte på en biblisk Gud – vi har snarare gjort upp en Gud i våra sinnen. Även om han är dessa, framställs han också nästan som varande vårdslöst passionerad relation. Han inte bara “har” kärlek. Han “är” kärlek. De två mest framträdande bibliska bilderna av Guds relation med människor är som en far till sina barn och en make till sin hustru. De är inte sakligt filosofiska analogier utan snarare den djupaste och mest intima av mänskliga relationer.

Så här är grunden vi har lagt. Människor är gjorda till Guds avbild och består av sinne, känslor och vilja. Vi känner och är självmedvetna. Vi är moraliska varelser med moralisk grammatik som ger oss en medfödd läggning av “rätt” och “rättvist” och vad som inte är det. Vi har instinktiv förmåga att utveckla och uppskatta skönhet, drama, konst och historia i alla dess former. Och vi kommer medfött och naturligt att söka och utveckla relationer och vänskap med andra. Vi är allt detta eftersom Gud är allt detta och vi är gjorda i Gud ‘s avbild. Alla dessa slutledningar är åtminstonde i överensstämmelse med vad vi ser om oss själva som vi lagt som en grund. Vi fortsätter i nästa inlägg att se den bibliska förklaringen till varför våra relationer nästan alltid gör oss besvikna och varför Gud verkar så avlägsen. Varför fungerar aldrig vår djupaste längtan?

Moses Påsk Tecken

Vi hade tidigare sett hur Abrahams prov att offra sin son Isak pekade på Jesu offer genom att identifiera platsen. Omkring 500 år har nu gått sedan Abraham och det är ca 1500 f Kr. Abrahams ättlingar genom Isak, är ett stort antal människor som nu kallas israeliter, men de har blivit slavar i Egypten.

Exodus Drama

Så vi har nu kommit till en mycket märklig händelse nedskriven av Moses i boken Exodus. För att frigöra israelitern hade Gud befallt Moses att konfrontera Farao i Egypten, vilket resulterat i en viljetävling mellan de två och hittills producerat nio plågor mot Farao. Men Farao har inte gått med på att låta israeliterna gå, så Gud kommer att sända en 10:e plåga: en förödande pest. Hela berättelsen om den 10: e Pesten i Exodus  är inkopplad här. Jag uppmanar att läsa den eftersom den kommer att hjälpa dig att bättre följa förklaringen nedan.

Denna 10:e pesten som påbjudits av Gud var att varje förstfödd avkomma skulle dö på natten utom de som var i hus där ett lamm hade offrats och dess blod strukits på husets dörrposter. Faraos förlust, om han inte lydde, skulle vara att hans son och arvtagare till tronen skulle dö. Och varje hus i Egypten skulle förlora den förstfödde sonen – om de inte offrade ett lamm och strök dess blod på dörrposterna. Så Egypten stog inför en nationell katastrof.

Men i hus där ett lamm hade offrats och dess blod strukits på dörrposterna var löftet att alla skulle vara säkra. Döden  skulle passera över det huset. Så denna dag kallades Passera över eller Pesach, varav vi fått namnet Påsk..

Påsk Tecken För vem?

Många som känner till den här berättelsen förutsätter att blodet på dörrarna var ett tecken för Dödsängeln. Men lägg märke till den underliga detaljen i berättelsen,..

Herren sade till Mose … “… Jag är Herren. Blodet [av Påsklammet] skall för eder vara ett tecken på de hus där ni är ty när jag ser blodet, ska jag gå förbi er. (Exodus 12:13)

Så, även om Herren såg efter blodet på dörren, och när han såg det skulle han passera förbi, var blodet inte ett tecken för honom. Det står helt klart, att blodet var ett “tecken för eder” – det vill säga människorna. Och i vidare syfte är det ett tecken för oss alla som läser denna berättelse.

Men hur är det ett tecken? Efter denna händelse befallde Herren dem att:

Detta ska ni fira. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren skall ge er, som han har sagt, skall ni fira denna gudstjänst. … Det är ett Påskoffer åt Herren “(Exodus 12:24-27)

Den anmärkningsvärda Påsk Kalendern

I själva verket ser vi i början av denna berättelse att denna händelse påbörjar den gamla judiska kalendern : …

Herren sade till Mose och Aron i Egyptens land: “Denna månad skall vara den främsta hos er. Den ska vara den första av årets månader … (Andra Mosebok 12:1-2)

Så israeliterna förordnades att börja en ny kalender som firade påsken på samma dag varje år. Den judiska kalendern skiljer sig något från den västerländska kalendern, så dagen flyttar sig något varje år om du spårar den från en västerländska kalender.

Det här är en nutida scen hur det judiska folket förbereder sig för att fira påsken till minne av den första påsken 3500 år sedan.
Det här är en nutida scen hur det judiska folket förbereder sig för att fira påsken till minne av den första påsken 3500 år sedan.

Intills denna dag, 3500 år senare, fortsätter det judiska folket att fira påsken varje år på samma dag i sin kalender till minne av denna händelse, i lydnad till denna uppmaning som då gavs.

Och genom att följa detta firande genom historien kan vi lägga märke till något alldeles extra. Du kan se detta i evangeliet där det nerskrivits uppgifterna om gripandet och rättegången mot Jesus:

“Sedan judarna ledde Jesus … till palatset av den romerska guvernören [Pilatus] … att undvika ceremoniell orenhet gick judarna inte in i palatset, de ville kunna äta påskalammet“… [Pilatus] sade [till judiska ledare]” … Men det är sedvänja för mig att ge er en fånge vid tidpunkten för påsken.Vill ni att jag ska släppa “Judarnas Konung?” De skrek tillbaka: “Nej inte honom …” (Joh 18:28, 39-40)

Anslutningen mellan Jesu korsfästelse och påsken backas upp i rabbinska Talmud skrifter. Dessa är fientliga vittnen så de har inget motiv för att överenstämma med evangeliets författare i denna fråga. Men de hävdar att:

“Jesus hängdes på Påskens afton. .. “(Sanhedrin43a i babyloniska Talmud, som citeras i Jesus och Kristna Ursprunget utanför Nya Testamentet av FF Bruce p 56. 1974 215pp..)

Med andra ord var Jesus gripen och avrättad på påsk afton i den judiska kalendern – dagen då judarna skulle döda ett lamm till minne av de lamm som 1500 år före Kristus orsakade döden  att passera över. Nu om du kommer ihåg från Tecknet av Abrahams Offer, en av titlarna på Jesus var:

Nästa dag såg han (dvs. Johannes Döparen) Jesus komma emot sig och sade: “Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd… ‘”. (Joh 1:29)

Och här ser vi teamat i detta Tecknet. Jesus, “ Guds Lamm“, blev korsfäst, (d.v.s. offrad) på precis samma dag som alla judar som då levde offrade ett lamm till minne av den första påsken som började deras kalender. Detta förklarar den årliga tidssammanfallet av de två högtiderna som hålls varje år – en parallell som så få av oss märker eller ens frågar ”varför”?. Det judiska påskfirandet “pesach” hålls flesta år samtidigt med vår påsk. (Den är i vanliga fall i samma vecka men inte på samma dag för Långfredagen är satt till fredagen i den veckan, medan den judiska Pesach infaller den 14de av judiska månaden Nisan så de kan skilja på några dagar vid olika år.  I några år, på grund av den judiska språng månad cykel de kan vara en månads mellanrum).

Skyltar, Tecken, Allt är Tecken

Vi går tillbaka till den första påsken på Moses tid, där blodet var ett “tecken”, inte för Gud, men för folket. Tänk nu en minut på vad tecken gör genom att betrakta de här nedanför.

Signs
Tecknen är pekare i våra sinnen för att få oss att tänka på sakerna tecknen pekar på

När vi ser tecknet av “dödskallen” får det oss att tänka på dödfara, tecknet av “Guldbågarna” får oss att tänka på McDonalds.Tecknet av ‘√’ på tennisspelaren Nadals bandana är tecknet för Nike. Nike vill att vi ska tänka på dem när vi ser detta tecken på Nadal. Med andra ord, tecken är pekare i våra sinnen att inrikta vårt tänkande, inte på skylten själv, men till någotannat.

Nu, påskskildrengen uttryckligen sade att tecknet var för folket. Som med alla tecken, vad ville Gud att våra sinnen skulle tänka på med påsken? Med den anmärkningsvärt coordinerade tidpunkten för lamm att offras på samma dag som Jesus, och med tanke på hans titel “Guds Lamm”, måste det vara ett tecken som pekar på det kommande offret av JesusDet behövde inte vara så eftersom det finns 365 dagar om året. Men dessa händelser inträffade på samma dag i kalendern.

Det fungerar i våra sinnen som jag har visat i diagrammet här om mig.

samma dag i kalendar
Påsken är ett tecken i det att den pekar på Jesus genom den anmärkningsvärdt sammanfallande tidpunkten för påsken med Jesu korsfästelse

Tecknet var där för att peka mig till Jesu död. Under den första påsken avlivades lammen och blodet ströks så att folk kunde leva. Och så är det tecken som pekar på Jesus till för att säga att han, “Guds lamm”, också gavs till döds och hans blod spilldes så jag kan få liv.

I Tecknet av Abrahams Offer var platsen där baggen dog så Isaac kunde leva berget Moria –  precis samma berg där Jesus senare offrades. Det ger oss möjlighet att “se” innebörden av hans död genom att peka på platsen. Här finner vi Påsk pekar också till Jesu offer, men genom att använda ett annat tecken – genom att peka på dagen i den kalenderkalendern initierad av denna händelse. På två olika sätt är två av de mest symboliska och viktiga händelserna i Gamla Testamentet tecken som pekar direkt på Jesu död med hjälp av offrade lamm. Jag kan inte tänka mig någon annan person i historien vars död (eller någon viktig livprestation) är så förebådade av två paralleller på ett sådant dramatiskt sätt. Kan du?

Tagna tillsammans bör dessa händelser signalera för oss att det finns rimliga skäl att anta att Jesus är hörnstenen i en Gudomlig Plan signalerad för länge sedan när enbart slavar i Egypten, började sin nya kalender genom att Signera (stryka) lammens blod på sina dörrar.

Men varför har Gud placerat dessa tecken för att förebåda och förutsäga Jesu korsfästelse? Varför är denna händelse så viktigt? Vad finns det i världen som kräver sådana blodiga ritualer? Och vilken betydelse har det för dig? För att få svar på dessa frågor behöver vi starta i början av Bibeln för att förstå vad som hänt från tidens början.

Tecknet av Abrahams Offer

Abraham är en av de mest grundläggande personligheterna i Gamla testamentet för att hjälpa oss förstå evangeliet. Han levde för 4000 år sedan, reste från vad som är dagens Irak till att flytta omkring i vad som idag är Israel. Berättelsen i Bibeln är mycket gammal men ändå stöder några arkeologiska utgrävningar den som varande verkligt historisk. Bland de 17000 Ebla tavlor som upptäcktes 1975-6 i norra Syrien, daterade som varande 4200 år gammla, omtalas Sodom, Gomorra, Adma, Seboim och Soar som “städerna på slätten”, samma namn och beskrivande fras som används i Genesis 13: 2 & Genesis 14: 2 – de platser där Abraham slog läger. Alltså har vi begynnande skäl att ta denna berättelse på allvar samt att se den som historisk.

Låt oss börja med en välkänd del av berättelsen om Abraham, där Gud bad honom att offra sin ende son, Isak, på vilken Abraham hade väntat i många år, och på vilken alla hans förhoppningar om framtida mål vilade. Vid denna punkt i sitt liv, möter Abraham sitt största prov och den ger oss en inblick i evangeliet. Jag uppmuntrar dig nu att läsa hela berättelsen i Första Moseboken om Abrahams prov att offra sin son.

Offret med Sikte på Framtiden

Detta var ett prov för Abraham, men den är också skriven för oss. För att “se” detta måste vi poängtera några observationer från berättelsens aktuella del:

Abraham såg sej omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer I stället för sin son. Och Abraham kallade platsen: Herren förser. I dag säger man: Berget där Herren förser. (Första Moseboken 22: 13-14)

Lägg märke till namnet som Abraham gav platsen där provet gjordes. Han kallade det “Herren förser“. Syftar namnet som gavs till en förfluten tid, till nutid eller framtid? Tydligt nog: en pågående handling för framtiden. Och för att bli ännu mer tydlig upprepas kommentaren “…Berget där Herren förser” – igen pågående handling I framtiden. Många som läser berättelsen tror att Abraham, när han namnger platsen, syftar på baggen fångad i snåret som redan offrats i sonens stället. Men när Abraham namnger platsen är baggen redan död, avlivad och bränd. Om Abraham avsåg baggen – redan död, offrad och bränd – skulle han ha kallat den “Herren har försett”, det vill säga i förfluten tid. Och avslutningskommentaren skulle ha lytt “I dag är det sagt: Berget där HERREN försedde “. Men båda gångerna åsyftas en pågående handling i framtiden och därför menar han inte offret av baggen som han ju redan blivit försedd med.

Var Gjordes Offret

Så vad handlar det då om? En viktig ledtråd är platsen där detta skedde. Den identifieras i början av berättelsen :

Och Gud sade: “Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som bränn-offer på ett berg som jag skall visa dig.” (Första Moseboken 22: 2)

Detta hände i “Moria“. Men var ligger det? Även om berget Moria var ett vildmarksområde på Abrahams tid (2000 f.Kr.), men tusen år senare (1000 f.Kr.) etablerade kung David staden Jerusalem där, och hans son Salomo byggde det första judiska templet där. Vi läser senare i gamla testamentets historiska böcker:

Salomo började bygga Herrens hus i JerusalemMoria berg, där Herren hade uppenbarat sig för hans fader David (2 Krönikeboken 3: 1)

Med andra ord, “berget Moria” var en isolerad bergstopp i vildmarken på Abrahams tid. Men 1000 år senare genom David och Salomo blev det centralt och Israels huvudstad, där de byggde det judiska templet. Och intill våra dag är det en helig plats för det judiska folket.

Jesus och Abrahams Offer

Och här finner vi en direkt anslutning till Jesus och evangeliet. Vi ser sammanhanget när vi begrundar en av de titlar som tillskrivs Jesus. Jesus hade många titlar associerade med sej.Hans kanske mest välkända titel är “Kristus”. Men en annan titel kan ses i Johannesevangeliet när Johannes Döparen säger:

Nästa dag såg han (Johannes Döparen) Jesus komma, och han sade: “Se Guds Lamm,[f] som tar bort världens synd. 30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. (Joh 1: 29-30)

Med andra ord: Jesus var även känd som “Guds Lamm“. Tänk nu på slutet av Jesu liv. Var greps han och korsfästes? Det var i Jerusalem, vilket vi såg är samma som berget Moria. Det är mycket tydligt skrivet att Jesus befann sej I Jerusalem vid tiden för sin häktning:

Och då han [Pilatus] fick veta att Jesus kom från Herodes område, skickade han honom till Herodes, som också var i Jerusalem under de dagarna. (Lukas 23: 7)

Med andra ord, gripandet, rättegången och domen mot Jesus hände i Jerusalem (= berget Moria).

Den romerske historikern Tacitus bekräftar platsen för Jesu korsfästelse som “Judéen”, den romerska provinsen där Jerusalem var huvudstad. Han skriver:

“… Christus, grundaren av namnet, dömdes till döds av Pontius Pilatus, prokurator i Judeen under Tiberius regeringstid; men den skadliga vidskepelse, undertryckt för en tid bröt ut igen, inte bara i Judeen … “(Tacitus. Annals XV. 44. Han var en romersk historiker som skrev år 116 e.Kr.)

Så Jesu död hände i Judeen enligt en romersk historiker, och liktydigt med evangelierna hände den i Jerusalem. Platsen för Jesu avrättning var inte bara påhittad av evangeliets författare för att göra det passande för Abrahams berättelse.

Men låt oss gå tillbaka till Abraham. Varför kallade han denna plats “Herren förser”? Hur kunde han veta att något skulle “förses” där i framtiden som precis skulle avspegla händelsen han upplevt på berget Moria? Tänk på det – i detta drama sparas Isak från döden i sista stund eftersom ett lamm dör i hans ställe. Två tusen år senare, kallas Jesus “Guds Lamm” och arresteras och dör på samma plats – så att du & jag kan få leva! Både Abraham och Moses hävdade att detta uppenbarats för dem av Gud.

Ett Gudomligt Sinne uppenbarar sig

Och är det verkligen inte som om ett Sinne förknippar dessa två händelser, åtskilda av 2000 års historia.

Abraham - herren forser
Offret av Abraham var ett tecken – pekande 2000 år framåt – för att få oss att tänka på Jesu död.

Men det unika är att den tidigare händelsen pekar på den andra händelsen två tusen år senare. Figuren visar hur den tidigare händelsen anspelar på den senare och var ihopsatt för att påminna oss om den senare händelsen. Så, detta Sinne uppenbarar sig för oss genom att samordna händelser åtskilda av tusentals år. Detta är bevis på att Gud har talat.

Goda nyheter för dig och mig

Men denna berättelsen är också aktuell för oss av mer personliga skäl. I slutet av utbytet I berättelsen lovar Gud Abraham att

   I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst.” (Första Moseboken 22:18)

Om du tillhör en av ‘jordens folk “(och du gör!) måste detta gälla dig eftersom löftet är att du då kan få en “välsignelse” från Gud själv! Även bara en möjlighet till en välsignelse från Gud borde få oss att undersöka ytterligare.

Men hur ges denna “välsignelsen”? Till att börja med, är ordet “avkomma” här i singular. Det är inte “avkommor” som i många ättlingar eller folk, men i singularis som i “han”, inte genom många människor eller en grupp människor som i “de”. Återigen pekar detta på Jesus, avkomma till Abraham. Precis som baggen räddade Isak från döden genom att dö i hans ställe, så räddar oss Guds Lamm, genom Sin död, från dödens makt. Långt utöver slumpens tillfälligheter förebådas de goda nyheterna om evangeliet i märklig hänsyn till offret av baggen i stället för Isak på berget Moria, samma plats där 2000 år senare Guds Lamm “förses” för oss.

Men det är inte bara i berättelsen om Abraham, som detta sker. Vi ser det också i Påskens berättelse av Moses – en av de mest kända händelserna i Bibeln.