När var Kristus profeterade att bli avskurna ? när var Kristus profeterade att komma ?