Skip to content

Vad är de Tio Budorden? Vad lär de?

  • by

Moses skrev de fem första böckerna av bibeln, som beskriver Israels folks begynnelse som nation för tusentals år sedan. Mose uppdrag var att göra denna nation till att bli ett ljus för omgivande nationer. Mose började med att leda Israeliterna (eller Judarna) från slaveriet i Egypten genom ett räddningsuppdrag som kallats påsk – där Gud befriade Israeliterna på ett sätt som pekade på en framtida befrielse för hela mänskligheten. Men Mose uppdrag var inte bara att leda Israeliterna ur Egyptiskt slaveri utan också att vägleda dem till en ny livsstil. Så femtio dagar efter påsken som räddade israeliterna, ledde Moses dem till Mt. Sinai (eller Mt. Horeb) där de fick Lagen.

Så vilka kommandon fick Moses? Trots att den fullständiga lagen var ganska lång, mottog Moses först en uppsättning specifikt moraliska befallningar, kända som de Tio Budorden (eller dekalogen) som skrivits av Gud på stenplattor. Dessa Tio bildade lagens sammanfattning – de moraliska förutsättningarna framför alla andra – och de är nu Guds aktiva kraft i att övertyga oss om att ångra sig.

De Tio Budorden

Här är de Tio Budorden som skrivits av Gud på stentavlor och sedan nertecknade av Moses i Bibelns Andra Moseboken.

1 Och Gud talade alla dessa ord:

2  Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

3  Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.

4  Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden.

5  Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, 6  men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud.

7  Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

8  Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 9 Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor.

10 Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar.

11 För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.

12  Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig.

13  Du ska inte mörda.

14  Du ska inte begå äktenskapsbrott.

15  Du ska inte stjäla.

16  Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

17  Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. (2 Moseboken 20: 1-17)

De Tio Budordens standard

Idag glömmer vi ibland att detta är kommandon. De är inga förslag. De är inte heller rekommendationer. Men i vilken utsträckning ska vi lyda dessa kommandon? Följande kommer strax före de Tio Budorden ges

… och Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget: Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn… Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. (2 Moseboken 19:3,5)

Detta gavs strax efter de Tio Budorden

Han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sade: ”Allt som Herren har sagt vill vi göra och lyda.” (2 Moseboken 24: 7)

Låt oss tänka på det här. Ibland vid skolförhör gav läraren oss flera frågor (till exempel 20) men krävde bara att några av dessa skulle besvaras. Vi kunde till exempel välja ut 15 frågor av 20 som måste besvaras. Varje elev skulle då välja de för honom / henne 15 enklaste frågorna att besvara. På så sätt gjorde läraren förhöret enklare.

Många människor behandlar de Tio Budorden på samma sätt. De tror att Gud, efter att ha givit de Tio Budorden, menade “Försök med vilka sex som helst som du får välja ut av dessa tio”. Vi tror på det viset för att vi instinktivt föreställer oss att Gud balanserar våra “goda gärningar” mot våra “dåliga gärningar”. Om våra goda meriter uppväger eller ersätter våra ofullkomligheter hoppas vi att detta är tillräckligt för att förtjäna Guds behag och att ge oss ett pass till himlen. Av samma anledning försöker många att tjäna religiösa förmåner genom olika religiösa aktiviteter som att gå till kyrkan, moskén eller templet, bedja, fasta, eller att ge pengar till de fattiga. Dessa handlingar hoppas vi då ska återge balans för de gånger vi är olydiga och inte följer ett av de Tio Budorden.

Men en uppriktig läsning av de Tio Budorden visar emellertid att det var inte så de gavs. Människor måste lyda och hålla alla budorden – hela tiden. Den verkliga svårigheten med att uppnå detta har gjort att många gör uppror mot de Tio Budorden. Den välkände ateisten Christopher Hitchens attackerade de Tio Budorden av just den anledningen:

“… så kommer de fyra berömda “skall inte” som helt förbjuder dödande, äktenskapsbrott, stöld och falskt vittnesmål. Slutligen finns det ett förbud mot begärelse, som förbjuder lusten för “dina grannars” … ägodelar. … I stället för att fördöma de onda handlingarna finns det en märklig formulerad fördömelse av orena tankar …. Det kräver det omöjliga …. Man kan tvingas att hämmas från onda handlingar … men att förbjuda människor att överväga dem är för mycket …. Om gud verkligen ville att människor skulle vara fria från sådana tankar, borde han ha varit mer försiktig med att uppfinna en annan art ” (Christopher Hitchens, 2007. Gud är inte stor: hur religionen förstör allt. S. 99-100)

Varför gav Gud de Tio Budorden?

Men att tänka att antingen accepterar Gud ett försök av 50% eller gjorde Gud ett misstag vid att kräva det omöjliga är att missförstå de Tio Budordens syfte. De Tio Budorden gavs för att hjälpa oss att identifiera vårt problem.

Låt oss illustrera med ett exempel. Antag att du hade ett hårt fall ner på marken och din arm gör nu mycket ont  – men du är inte säker på de inre skadorna. Är benet i din arm brutet eller inte? Du är osäker på om det kommer att bli bättre, eller om du behöver få en gips på din arm. Så du tar en röntgenbild av din arm och bilden avslöjar att, ja, benet i armen är brutet. Botar röntgenstrålen din arm? Är din arm bättre på grund av röntgen? Nej, din arm är fortfarande bruten, men nu vet du att den är bruten, och att du måste lägga gips på den för att läka den. Röntgen löste inte problemet, utan den visade problemet så att du kan få rätt behandling.

Budorden avslöjar synd

På samma sätt gavs de Tio Budorden så att ett problem djupt inom oss kunde uppdagas – vår synd. Synd betyder “missa” målet som Gud förväntar sig av oss hur vi behandlar andra, oss själva och Gud. Bibeln säger att

Herren blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår, någon som söker Gud. Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. (Psalm 14:2-3)

Vi alla har detta inre korrumperande syndproblem. Detta är allvarligt nog, för Gud att säga om våra “goda gärningar” (som vi hoppas kommer att upphäva våra synder) att

Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Vi vissnar alla som löv, och som en vind sveper våra missgärningar bort oss. (Jesaja 64:6)

vår förtjänta rättfärdighet, genom religiösa observationer eller att hjälpa andra,  liknas vid “fläckad dräkt” bara, när de vägs mot våra synder.

Men istället för att erkänna vårt problem tenderar vi att antingen jämföra oss med andra (mäta oss mot fel standard), sträva hårdare efter att uppnå religiös merit, eller att ge upp och bara leva för nöjen. Därför införde Gud de Tio Budorden så att:

Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. (Romerbrevet 3:20)

Om vi prövar våra liv mot de Tio Budordens standard är det som att titta på en röntgen som visar det inre problemet. De Tio Budorden  “fixar inte” vårt problem, men avslöjar problemet tydligt så att vi må acceptera det botemedel som Gud har gett oss. I stället för att fortsätta i självbedrägeri, tillåter lagen oss att se oss själva klart och tydligt.

Guds gåva ges vid ånger

Det botemedel som Gud har gett är gåvan av synders förlåtelse genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Denna Livets Gåva ges helt enkelt till oss om vi litar på eller har tro ​​på Hans handlande.

 Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar… (Galaterbrevet 2:16)

Som Abraham var rättfärdigad inför Gud kan får vi också rättfärdighet. Men det kräver att vi ångrar oss. Omvändelse är ofta missförstådd. Med ånger menas helt enkelt att “ändra vårt sinne” som innebär att man vänder sig bort från synden samt vänder sig mot Gud och den gåva Han erbjuder. Som bibeln förklarar:

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte… (Apg 3:19-20)

Löftet för dig och mig är att om vi ångrar oss och vänder oss till Gud, så att våra synder inte räknas emot oss tar vi emot Livet.

De tio budorden i kalendern

Likasom vid den första påsken och Abrahams test  skrev Guds sin signature på denna plan så att vi kan vara säkra på att det verkligen är Hans, så pekar också denna särskilda dagen då de Tio Budorden gavs till Moses av Gud på Andens ankomst Den judiska Veckornas Fest eller Shavuot är bestämd i tiden för när de Tio budorden gavs,vilket också sammanfaller med denna exakta dagen i Apostlagärningarna 2, då den Helige Anden kom.

Givandet av Tio Budorden  visas i förhållande till Veckornas Fest och av den Helige Anden på Pingstdagen. Veckans Fest,Tio Budorden och den Helige Andens ankomst infaller alla på samma kalenderdag.

Att den dag då Anden kom för att innebo människor som ångrar sig infaller på samma dag som då de Tio Budorden gavs är Guds svar på Christopher Hitchens klagomål. Gud ”tar hand om att uppfinna en annan art” – de i vilka Hans Ande bor, så att vi nu kan leva annorlunda. Precisionen i deras tidpunkt är återigen Hans signatur skriven på tidens duk så vi kan vara säkra på att både Lagen och Anden verkligen är från Gud.