Skip to content

Moses Påsk Tecken

  • by

Vi hade tidigare sett hur Abrahams prov att offra sin son Isak pekade på Jesu offer genom att identifiera platsen. Omkring 500 år har nu gått sedan Abraham och det är ca 1500 f Kr. Abrahams ättlingar genom Isak, är ett stort antal människor som nu kallas israeliter, men de har blivit slavar i Egypten.

Exodus Drama

Så vi har nu kommit till en mycket märklig händelse nedskriven av Moses i boken Exodus. För att frigöra israelitern hade Gud befallt Moses att konfrontera Farao i Egypten, vilket resulterat i en viljetävling mellan de två och hittills producerat nio plågor mot Farao. Men Farao har inte gått med på att låta israeliterna gå, så Gud kommer att sända en 10:e plåga: en förödande pest. Hela berättelsen om den 10: e Pesten i Exodus  är inkopplad här. Jag uppmanar att läsa den eftersom den kommer att hjälpa dig att bättre följa förklaringen nedan.

Denna 10:e pesten som påbjudits av Gud var att varje förstfödd avkomma skulle dö på natten utom de som var i hus där ett lamm hade offrats och dess blod strukits på husets dörrposter. Faraos förlust, om han inte lydde, skulle vara att hans son och arvtagare till tronen skulle dö. Och varje hus i Egypten skulle förlora den förstfödde sonen – om de inte offrade ett lamm och strök dess blod på dörrposterna. Så Egypten stog inför en nationell katastrof.

Men i hus där ett lamm hade offrats och dess blod strukits på dörrposterna var löftet att alla skulle vara säkra. Döden  skulle passera över det huset. Så denna dag kallades Passera över eller Pesach, varav vi fått namnet Påsk..

Påsk Tecken För vem?

Många som känner till den här berättelsen förutsätter att blodet på dörrarna var ett tecken för Dödsängeln. Men lägg märke till den underliga detaljen i berättelsen,..

Herren sade till Mose … “… Jag är Herren. Blodet [av Påsklammet] skall för eder vara ett tecken på de hus där ni är ty när jag ser blodet, ska jag gå förbi er. (Exodus 12:13)

Så, även om Herren såg efter blodet på dörren, och när han såg det skulle han passera förbi, var blodet inte ett tecken för honom. Det står helt klart, att blodet var ett “tecken för eder” – det vill säga människorna. Och i vidare syfte är det ett tecken för oss alla som läser denna berättelse.

Men hur är det ett tecken? Efter denna händelse befallde Herren dem att:

Detta ska ni fira. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren skall ge er, som han har sagt, skall ni fira denna gudstjänst. … Det är ett Påskoffer åt Herren “(Exodus 12:24-27)

Den anmärkningsvärda Påsk Kalendern

I själva verket ser vi i början av denna berättelse att denna händelse påbörjar den gamla judiska kalendern : …

Herren sade till Mose och Aron i Egyptens land: “Denna månad skall vara den främsta hos er. Den ska vara den första av årets månader … (Andra Mosebok 12:1-2)

Så israeliterna förordnades att börja en ny kalender som firade påsken på samma dag varje år. Den judiska kalendern skiljer sig något från den västerländska kalendern, så dagen flyttar sig något varje år om du spårar den från en västerländska kalender.

Det här är en nutida scen hur det judiska folket förbereder sig för att fira påsken till minne av den första påsken 3500 år sedan.

Det här är en nutida scen hur det judiska folket förbereder sig för att fira påsken till minne av den första påsken 3500 år sedan.

Intills denna dag, 3500 år senare, fortsätter det judiska folket att fira påsken varje år på samma dag i sin kalender till minne av denna händelse, i lydnad till denna uppmaning som då gavs.

Och genom att följa detta firande genom historien kan vi lägga märke till något alldeles extra. Du kan se detta i evangeliet där det nerskrivits uppgifterna om gripandet och rättegången mot Jesus:

“Sedan judarna ledde Jesus … till palatset av den romerska guvernören [Pilatus] … att undvika ceremoniell orenhet gick judarna inte in i palatset, de ville kunna äta påskalammet“… [Pilatus] sade [till judiska ledare]” … Men det är sedvänja för mig att ge er en fånge vid tidpunkten för påsken.Vill ni att jag ska släppa “Judarnas Konung?” De skrek tillbaka: “Nej inte honom …” (Joh 18:28, 39-40)

Anslutningen mellan Jesu korsfästelse och påsken backas upp i rabbinska Talmud skrifter. Dessa är fientliga vittnen så de har inget motiv för att överenstämma med evangeliets författare i denna fråga. Men de hävdar att:

“Jesus hängdes på Påskens afton. .. “(Sanhedrin43a i babyloniska Talmud, som citeras i Jesus och Kristna Ursprunget utanför Nya Testamentet av FF Bruce p 56. 1974 215pp..)

Med andra ord var Jesus gripen och avrättad på påsk afton i den judiska kalendern – dagen då judarna skulle döda ett lamm till minne av de lamm som 1500 år före Kristus orsakade döden  att passera över. Nu om du kommer ihåg från Tecknet av Abrahams Offer, en av titlarna på Jesus var:

Nästa dag såg han (dvs. Johannes Döparen) Jesus komma emot sig och sade: “Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd… ‘”. (Joh 1:29)

Och här ser vi teamat i detta Tecknet. Jesus, “ Guds Lamm“, blev korsfäst, (d.v.s. offrad) på precis samma dag som alla judar som då levde offrade ett lamm till minne av den första påsken som började deras kalender. Detta förklarar den årliga tidssammanfallet av de två högtiderna som hålls varje år – en parallell som så få av oss märker eller ens frågar ”varför”?. Det judiska påskfirandet “pesach” hålls flesta år samtidigt med vår påsk. (Den är i vanliga fall i samma vecka men inte på samma dag för Långfredagen är satt till fredagen i den veckan, medan den judiska Pesach infaller den 14de av judiska månaden Nisan så de kan skilja på några dagar vid olika år.  I några år, på grund av den judiska språng månad cykel de kan vara en månads mellanrum).

Skyltar, Tecken, Allt är Tecken

Vi går tillbaka till den första påsken på Moses tid, där blodet var ett “tecken”, inte för Gud, men för folket. Tänk nu en minut på vad tecken gör genom att betrakta de här nedanför.

Signs

Tecknen är pekare i våra sinnen för att få oss att tänka på sakerna tecknen pekar på

När vi ser tecknet av “dödskallen” får det oss att tänka på dödfara, tecknet av “Guldbågarna” får oss att tänka på McDonalds.Tecknet av ‘√’ på tennisspelaren Nadals bandana är tecknet för Nike. Nike vill att vi ska tänka på dem när vi ser detta tecken på Nadal. Med andra ord, tecken är pekare i våra sinnen att inrikta vårt tänkande, inte på skylten själv, men till någotannat.

Nu, påskskildrengen uttryckligen sade att tecknet var för folket. Som med alla tecken, vad ville Gud att våra sinnen skulle tänka på med påsken? Med den anmärkningsvärt coordinerade tidpunkten för lamm att offras på samma dag som Jesus, och med tanke på hans titel “Guds Lamm”, måste det vara ett tecken som pekar på det kommande offret av JesusDet behövde inte vara så eftersom det finns 365 dagar om året. Men dessa händelser inträffade på samma dag i kalendern.

Det fungerar i våra sinnen som jag har visat i diagrammet här om mig.

samma dag i kalendar

Påsken är ett tecken i det att den pekar på Jesus genom den anmärkningsvärdt sammanfallande tidpunkten för påsken med Jesu korsfästelse

Tecknet var där för att peka mig till Jesu död. Under den första påsken avlivades lammen och blodet ströks så att folk kunde leva. Och så är det tecken som pekar på Jesus till för att säga att han, “Guds lamm”, också gavs till döds och hans blod spilldes så jag kan få liv.

I Tecknet av Abrahams Offer var platsen där baggen dog så Isaac kunde leva berget Moria –  precis samma berg där Jesus senare offrades. Det ger oss möjlighet att “se” innebörden av hans död genom att peka på platsen. Här finner vi Påsk pekar också till Jesu offer, men genom att använda ett annat tecken – genom att peka på dagen i den kalenderkalendern initierad av denna händelse. På två olika sätt är två av de mest symboliska och viktiga händelserna i Gamla Testamentet tecken som pekar direkt på Jesu död med hjälp av offrade lamm. Jag kan inte tänka mig någon annan person i historien vars död (eller någon viktig livprestation) är så förebådade av två paralleller på ett sådant dramatiskt sätt. Kan du?

Tagna tillsammans bör dessa händelser signalera för oss att det finns rimliga skäl att anta att Jesus är hörnstenen i en Gudomlig Plan signalerad för länge sedan när enbart slavar i Egypten, började sin nya kalender genom att Signera (stryka) lammens blod på sina dörrar.

Men varför har Gud placerat dessa tecken för att förebåda och förutsäga Jesu korsfästelse? Varför är denna händelse så viktigt? Vad finns det i världen som kräver sådana blodiga ritualer? Och vilken betydelse har det för dig? För att få svar på dessa frågor behöver vi starta i början av Bibeln för att förstå vad som hänt från tidens början.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *