Gjorda till Guds Avbild

Jag vill tänka igenom vad Bibeln säger om mänsklighetens ursprung. Att använda Bibeln för att förstå vår början anses vara dumt av många människor. Men tänk hur komplexa människor är, med en genetisk kod så sofistikerad som den bästa datorkod människan skapat; Vi är maskiner gjorda av proteiner som är mindre än det bäst av modern mänsklig nanoteknik – med möjlighet att automatiskt reparera cellulära skador; och vi har även personlighet och medvetande. Kanske bör vi vara fördomsfria att överväga möjligheten att vi skapades av Gud – Mästaren.

Så i denna avsikt vill jag bygga en förståelse för vad Bibeln lär om vårt ursprung genom att se på en passage i början av Bibeln.

Då sade Gud: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika…” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (Första Moseboken 1:26-27)

“till Guds avbild”

Nu vad innebär det att mänskligheten skapades “till Guds avbild”? Det betyder inte att Gud är en fysisk varelse med två armar, huvud, etc. Snarare på ett djupare plan säger det att grundläggande egenskaper hos människan härrör från liknande kännetecken av Gud. Exempelvis både Gud (i Bibeln) och människan (från observation) har intellekt, känslor och vilja. I Bibeln framställs Gud ibland som ledsen, sårad, arg eller glad – samma utbud av känslor som vi människor upplever. Vi gör val och beslut dagligen. På samma sätt beskrivs Gud i Bibeln som att göra val och fatta beslut. Vår förmåga att resonera och tänka abstrakt kommer från Gud. Vi har intellektuel kapacitet, känslor och vilja eftersom Gud har dem och vi är gjorda till Hans avbild.

På mer grundläggande nivå, när vi är medvetna av dessa aspekter hos oss själva, ser vi att vi är självmedvetna och medvetena av “jag” och “du”. Vi är inte opersonliga “dessa”. Vi är så eftersom Gud är sådan. I detta grundläggande perspektiv porträtteras inte Bibelns Gud som o-personlig, som “Kraften” i filmserien Stjärnornas Krig. Och eftersom vi gjorts till Hans avbild, är vi inte heller. Alla har vi personlighet.

Varför är vi estetiska

Vi uppskattar också konst och drama. Tänk hur vi så naturligt uppskattar och även behöver skönhet. Detta går längre än bara visuell skönhet och omfatta musik och litteratur. Tänker på hur viktig musik är för oss alla – även hur naturligt det är för oss att dansa. Musik så berikar våra liv. Vi älskar goda historier, både i romaner eller föreställningar, eller som mer vanligt idag, i filmer. Berättelser har hjältar, dårar, drama, och de underbara berättelserna etsar dessa hjältar, dårar och drama i vår fantasi. Det är så naturligt för oss att använda och uppskatta konst i dess många former fär att underhålla, återuppliva och föryngra oss eftersom Gud är Konstnär och vi är gjorda i Hans avbild. Det är en fråga värd att ställas. Varför är vi så medfödda estetiska, vare sig i konst, drama, musik, dans eller litteratur? Daniel Dennett, en talför ateist och en myndighet på att förstå kognitiva processer, svarar från en materialistisk synpunkt:

“Men det mesta av denna forskning tar fortfarande musik för givet. Den sällan frågar: Varför existerar musik? Det finns ett kort svar, och det är sant, så långt som det går: det existerar eftersom vi älskar det och skapar fram mer av det in i vår tillvaro. Men varför älskar vi det? Eftersom vi tycker att det är vackert. Men varför är det vackert för oss? Detta är en perfekt bra biologisk fråga, men det har ännu inte ett bra svar.” (Daniel Dennett. Bryta förtrollningen: Religion som ett naturligt fenomen. s. 43)

Varför, om allt om oss som människor måste förklaras enbart utifrån materiella processer, är konst, i alla dess former, för oss så viktiga? Dennett, förmodligen världens ledande tänkare i denna fråga från det materialistiska evolutionära perspektivet, säger oss att vi bara inte vet. Det bibliska perspektivet är att Gud är konstnärlig och estetisk. Han gjorde allt det vackra och älskar skönhet. Vi är samma, gjorda i Hans avbild. Med början av denna bibliska undervisning förklaras vår mänsklighet på ett sätt som ateism inte gör.

Varför vi har moral

Dessutom förklarar “skapad till Guds avbild” den inneboende moraliska kapaciteten som alla människor har. Vi förstår alla vad ‘fel’ beteende är och vad “bra” beteende är – även om vi har olika språk och kulturer. Kapaciteten för moralisk resonemang är inbyggd i oss. Som den berömda ateisten Richard Dawkins uttrycker det:

“Vad som driver våra moraliska omdömen är en allmän moralisk grammatik… Som med språk, de principer som utgör vår moraliska grammatik flyger under radarn för vårt medvetande”(Richard Dawkins, The God Delusion. s. 223)

Dawkins förklarar att vårt medvetande om rätt och fel är inbyggt i oss i likhet med vår förmåga att ha språk. Dawkins anser inte att denna vår moraliska förmåga kommer från Gud, men det är verkligen den mest rättframa och enkla förklaringen. Vi har en moralisk kapacitet eftersom Gud är moralisk och vi gjordes till Hans avbild. Detta är en medfödd mänsklig förmåga. Att inte erkänna detta kan ge upphov till missförstånd. Ta till exempel denna invändning från en annan känd ateist Sam Harris.

“Om du har rätt som tror att religiös tro erbjuder den enda verkliga grunden för moral, då skulle ateister vara mindre moraliska än troende.” (Sam Harris. 2005. Brev till en Kristen Nation p.38-39)

Harris missförstår och har helt fel. Bibliskt sett kommer vår känsla för moral inte från att vara religiösa utan som varande varelser som gjorts i Guds avbild. Och därför har ateister denna moraliska känsla och kan agera moraliskt som alla vi andra. Svårigheten med ateism är förklaringen för varför vi har moral – eftersom vi alla har det programmerat i oss.

Varför är vi Relationella

Således bibliskt sett, är utgångspunkten för att förstå oss själva att erkänna att vi är gjorda till Guds avbild. Därför, som vi får insikt av Gud (genom vad som avslöjas om honom i Bibeln) eller människor (genom observation och reflektion) kan vi också få insikt i detta. Så, till exempel är det inte svårt att märka den framträdande vikt som folk lägger på relationer. Det är OK att se en bra film, men det är en mycket bättre upplevelse att se den med en vän. Vi söker upp vänner att

dela erfarenheter med helt naturligt. Meningsfull vänskap och familjerelationer är viktiga för vår känsla av välbefinnande. Omvänt, ensamhet och/eller splittrade familjeförhållanden och haverier i vänskap tynger oss. Vi är inte neutrala och oberörda av förhållandena av relationer vi har med andra. Nu, om vi är Guds avbilder, då skulle vi förväntar oss att hitta denna samma relationella betoning hos Gud och faktiskt gör vi det. Bibeln säger att “Gud är kärlek…” (1 John 4:8). Mycket är skrivet i Bibeln om vikten av vad Gud ställer på vår kärlek till honom och till andra-de kallas faktiskt av Jesus för de två viktigaste buden i Bibeln. När du tänker på det, älska måste vara relationell eftersom det kräver en person som älskar (älskande) och en person som är föremål för denna kärlek – älskade.

Således bör vi tänka om Gud som en älskare. Om vi bara tänker på honom som “Drivmotorn”, den “Första orsaken”, “Allvetande gudomen” eller kanske som den”Välvillige” tänker vi inte på en biblisk Gud – vi har snarare gjort upp en Gud i våra sinnen. Även om han är dessa, framställs han också nästan som varande vårdslöst passionerad relation. Han inte bara “har” kärlek. Han “är” kärlek. De två mest framträdande bibliska bilderna av Guds relation med människor är som en far till sina barn och en make till sin hustru. De är inte sakligt filosofiska analogier utan snarare den djupaste och mest intima av mänskliga relationer.

Så här är grunden vi har lagt. Människor är gjorda till Guds avbild och består av sinne, känslor och vilja. Vi känner och är självmedvetna. Vi är moraliska varelser med moralisk grammatik som ger oss en medfödd läggning av “rätt” och “rättvist” och vad som inte är det. Vi har instinktiv förmåga att utveckla och uppskatta skönhet, drama, konst och historia i alla dess former. Och vi kommer medfött och naturligt att söka och utveckla relationer och vänskap med andra. Vi är allt detta eftersom Gud är allt detta och vi är gjorda i Gud ‘s avbild. Alla dessa slutledningar är åtminstonde i överensstämmelse med vad vi ser om oss själva som vi lagt som en grund. Vi fortsätter i nästa inlägg att se den bibliska förklaringen till varför våra relationer nästan alltid gör oss besvikna och varför Gud verkar så avlägsen. Varför fungerar aldrig vår djupaste längtan?

Kraftfull enkelhet: Vad är betydelsen av Jesu offer?

Jesus kom för att ge sig själv som ett offer för alla folk. Detta meddelande tillkännagavs vid början av mänsklighetens historia, framstrålar med en gudomlig signatur i Abrahams Offer och i Påsk Offret, med ytterligare Detaljer förutsagda i Olika Profetior i gamla testamentet. Varför var hans död så viktig att den berättigat sådan betoning? Det är en fråga värt att överväga. Bibeln förklarar något som liknar en lag där det står:

Syndens lön är döden… (Romarbrevet 6:23)

“Död” bokstavligen betyder “separation”. När vår själ skiljs från vår kropp dör vi fysiskt. På liknande sätt är vi andligt sett separerade från Gud. Detta är så eftersom Gud är helig (syndfri) medan vi blivit affekterade från vår ursprungliga skapelse så vi syndar.

Vi är separerade från Gud genom våra synder som en klyfta mellan två klippor.
Vi är separerade från Gud genom våra synder som en klyfta mellan två klippor

Detta kan illustreras som i bilden där vi är på en klippa med Gud på en annan klippa skild från oss genom denna bottenlösa avgrund. Som en gren som har brutits av från ett träd är död, så har vi skilt oss från Gud och blivit andligt döda.

Denna separationen orsakar skuld och rädsla. Så vad vi naturligen försöker göra är att bygga broar för att ta oss från vår sida (dödens) till Guds sida. Vi gör detta på många olika sätt: gå till kyrkan, templet eller moskén, vara religiös, vara goda och hjälpsamma, meditation, igen försöka att vara mer hjälpsam, be mer, etc. Denna lista över gärningar att få meriter kan bli mycket lång för vissa av oss – och att efterleva dem kan vara mycket komplicerat. Detta illustreras i nästa figur.

Bra insatser – så användbara som de är – kan inte överbrygga separationen mellan oss och Gud
Bra insatser – så användbara som de är – kan inte överbrygga separationen mellan oss och Gud

Problemet är att våra ansträngningar, meriter, uppoffringar och asketiska metoder etc., fastän de i och för sig inte är illa, är otillräcklig eftersom betalningen som krävs (“lön”) för våra synder är “död”. Våra ansträngningar är som en “bro” som försöker korsa den klyftan som skiljer oss från Gud – men i slutändan inte kan räcka över klyftan. Detta beror på att även om religiösa eller moraliska insatser inte är dåliga, kommer de inte att lösa vårt rot problem. Det är som att försöka bota cancer (som leder till döden) genom att äta vegetariskt. Äta vegetariskt är inte dåligt – men det kommer inte att bota cancer. För det behöver du en helt annan behandling.

Hittills är denna Lag bara Dåliga Nyheter – den är så dålig att vi ofta inte ens vill höra den och vi försöker ofta fylla våra liv med aktiviteter och saker och hoppas denna Lag försvinner. Men precis som botemedel för cancer blir meningsfull för oss först när diagnosen att vi verkligen har cancer sjunker in, så betonar Bibeln denna lag av synd och död för att väcka vårt intresse för ett botemedel som är enkelt men ändå verkningsfullt.

För syndens lön är döden , men… (Romarbrevet 6:23)

Det lilla ordet “men” visar att riktningen av meddelandet är på väg att vända, till de goda nyheterna om evangeliet – bota.

För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre (Romarbrevet 6:23)

De Goda Nyheterna i evangeliet är att offret av Jesu död är tillräcklig för att överbrygga denna separation mellan oss och Gud. Vi vet detta eftersom tre dagar efter sin död uppstog Jesus och kom levande igen i en fysiska uppståndelse. Även om vissa människor idag väljer att tvivla på Jesu uppståndels, har de flesta bara inte fått information om de starka bevisen för hans uppståndelse. Jesu offer uppfördes profetiskt i Abrahams offer och med invigningen av påsk offret .

Jesus var en människa som levde ett syndfritt liv. Därför kan han “nå” både människans och Guds sidor och räcka över den avgrund som skiljer Gud och människor. Han är en Bro till Liv som kan illustreras enligt nedan.

Jesus är Bron som räcker över klyftan mellan Gud och människa.
Jesus är Bron som räcker över klyftan mellan Gud och människa

Lägg märke till hur detta Jesu offer ges till oss. Det erbjuds som en… “gåva“. Tänk på gåvor. Oavsett vad gåvan är, om den verkligen är en gåva, är det något som du inte arbetar för och som du inte tjänar genom merit. Om du förtjänat det skulle gåvan inte längre vara en gåva! På samma sätt kan du inte heller förtjäna eller meritera offret av Jesus. Det ges till dig som en gåva. Så enkelt är det.

Och vad är gåvan? Den är “evigt liv“. Det innebär att den synd som orsakade dig och mig döden nu annuleras. Jesu offer är en bro som du kan gå över till kontakt med Gud och få liv – som varar för evigt. Denna gåva ges av Jesus som i och med sitt uppstigande från de Döda, visar sig vara ‘Herre’. Det är så kraftigt.

Så hur passerar du och jag “över” denna LivsBro som erbjuds till oss? Igen, Tänk på gåvor. Om någon kommer och ger dig en gåva är det något du inte arbetar för. Men för att få någon nytta av gåvan måste du “få” den. Närhelst en gåva erbjuds finns det två alternativ. Antingen vägras gåvan (“nej tack”) eller den mottages (“Tack för din gåva. Jag tar den”). Så måste också denna gåva som erbjuds tas emot – helt enkelt. Den kan inte bara vara ett mentalt instämmande, studerad eller förstådd. Detta illustreras i nästa figur där vi “går” på bron genom att vända oss till Gud och ta emot hans gåva som han erbjuder oss.

Jesu offer är en gåva som vi alla måste välja att ta emot
Jesu offer är en gåva som vi alla måste välja att ta emot

Så hur tar vi emot denna gåva? Bibeln säger att

Var och en som vänder sig till Herren och ber honom om det skall bli frälst (Romarbrevet 10:13)

Lägg märke till att detta löfte är för “alla”. Emedan han uppstog från de döda lever Jesus nu och han är ‘Herre’. Så om du kallar på honom, kommer han att höra och ge sin gåva till dig. Du måste kalla på honom och be honom – genom att tala med honom. Kanske har du aldrig gjort detta. Här är en guide som kan hjälpa dig att ha detta samtal och bön med honom. Det är inte en magisk besvärjelse. Det är inte de specifika orden som ger makt. Det är förlitandet som Abraham hade som vi har i hans förmåga och vilja att ge oss denna gåva. Som vi förlitar på honom kommer han att höra oss och svara. Evangeliet är kraftfullt, och ändå så enkelt på samma gång. Så känn dig fri att följa denna förebild, som du antingen säger högt eller talar tyst i din ande till Jesus att ta emot hans gåva.

Käre Herre Jesus. Jag förstår att med synder i mitt liv är jag skild från Gud. Fast jag kan försöka hårt, kommer ingen ansträngning och uppoffring från min sida att överbrygga detta avskiljande. Men jag förstår att din död var ett offer att tvätta bort alla synder – även mina synder. Jag tror att du uppstod från det döda efter ditt offer så jag kan veta att ditt offer var tillräckligt. Jag ber dig rena mig från mina synder och överbrygga mig till Gud så jag kan ha evigt liv. Jag vill inte leva ett liv förslavad till att synda så var nådig och fria mig från synd. Tack, Herre Jesus, för att göra allt detta för mig och fortsätt redan nu att vägleda mig i mitt liv så jag kan följa dig som min Herre.

Amen

Moses Påsk Tecken

Vi hade tidigare sett hur Abrahams prov att offra sin son Isak pekade på Jesu offer genom att identifiera platsen. Omkring 500 år har nu gått sedan Abraham och det är ca 1500 f Kr. Abrahams ättlingar genom Isak, är ett stort antal människor som nu kallas israeliter, men de har blivit slavar i Egypten.

Exodus Drama

Så vi har nu kommit till en mycket märklig händelse nedskriven av Moses i boken Exodus. För att frigöra israelitern hade Gud befallt Moses att konfrontera Farao i Egypten, vilket resulterat i en viljetävling mellan de två och hittills producerat nio plågor mot Farao. Men Farao har inte gått med på att låta israeliterna gå, så Gud kommer att sända en 10:e plåga: en förödande pest. Hela berättelsen om den 10: e Pesten i Exodus  är inkopplad här. Jag uppmanar att läsa den eftersom den kommer att hjälpa dig att bättre följa förklaringen nedan.

Denna 10:e pesten som påbjudits av Gud var att varje förstfödd avkomma skulle dö på natten utom de som var i hus där ett lamm hade offrats och dess blod strukits på husets dörrposter. Faraos förlust, om han inte lydde, skulle vara att hans son och arvtagare till tronen skulle dö. Och varje hus i Egypten skulle förlora den förstfödde sonen – om de inte offrade ett lamm och strök dess blod på dörrposterna. Så Egypten stog inför en nationell katastrof.

Men i hus där ett lamm hade offrats och dess blod strukits på dörrposterna var löftet att alla skulle vara säkra. Döden  skulle passera över det huset. Så denna dag kallades Passera över eller Pesach, varav vi fått namnet Påsk..

Påsk Tecken För vem?

Många som känner till den här berättelsen förutsätter att blodet på dörrarna var ett tecken för Dödsängeln. Men lägg märke till den underliga detaljen i berättelsen,..

Herren sade till Mose … “… Jag är Herren. Blodet [av Påsklammet] skall för eder vara ett tecken på de hus där ni är ty när jag ser blodet, ska jag gå förbi er. (Exodus 12:13)

Så, även om Herren såg efter blodet på dörren, och när han såg det skulle han passera förbi, var blodet inte ett tecken för honom. Det står helt klart, att blodet var ett “tecken för eder” – det vill säga människorna. Och i vidare syfte är det ett tecken för oss alla som läser denna berättelse.

Men hur är det ett tecken? Efter denna händelse befallde Herren dem att:

Detta ska ni fira. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren skall ge er, som han har sagt, skall ni fira denna gudstjänst. … Det är ett Påskoffer åt Herren “(Exodus 12:24-27)

Den anmärkningsvärda Påsk Kalendern

I själva verket ser vi i början av denna berättelse att denna händelse påbörjar den gamla judiska kalendern : …

Herren sade till Mose och Aron i Egyptens land: “Denna månad skall vara den främsta hos er. Den ska vara den första av årets månader … (Andra Mosebok 12:1-2)

Så israeliterna förordnades att börja en ny kalender som firade påsken på samma dag varje år. Den judiska kalendern skiljer sig något från den västerländska kalendern, så dagen flyttar sig något varje år om du spårar den från en västerländska kalender.

Det här är en nutida scen hur det judiska folket förbereder sig för att fira påsken till minne av den första påsken 3500 år sedan.
Det här är en nutida scen hur det judiska folket förbereder sig för att fira påsken till minne av den första påsken 3500 år sedan.

Intills denna dag, 3500 år senare, fortsätter det judiska folket att fira påsken varje år på samma dag i sin kalender till minne av denna händelse, i lydnad till denna uppmaning som då gavs.

Och genom att följa detta firande genom historien kan vi lägga märke till något alldeles extra. Du kan se detta i evangeliet där det nerskrivits uppgifterna om gripandet och rättegången mot Jesus:

“Sedan judarna ledde Jesus … till palatset av den romerska guvernören [Pilatus] … att undvika ceremoniell orenhet gick judarna inte in i palatset, de ville kunna äta påskalammet“… [Pilatus] sade [till judiska ledare]” … Men det är sedvänja för mig att ge er en fånge vid tidpunkten för påsken.Vill ni att jag ska släppa “Judarnas Konung?” De skrek tillbaka: “Nej inte honom …” (Joh 18:28, 39-40)

Anslutningen mellan Jesu korsfästelse och påsken backas upp i rabbinska Talmud skrifter. Dessa är fientliga vittnen så de har inget motiv för att överenstämma med evangeliets författare i denna fråga. Men de hävdar att:

“Jesus hängdes på Påskens afton. .. “(Sanhedrin43a i babyloniska Talmud, som citeras i Jesus och Kristna Ursprunget utanför Nya Testamentet av FF Bruce p 56. 1974 215pp..)

Med andra ord var Jesus gripen och avrättad på påsk afton i den judiska kalendern – dagen då judarna skulle döda ett lamm till minne av de lamm som 1500 år före Kristus orsakade döden  att passera över. Nu om du kommer ihåg från Tecknet av Abrahams Offer, en av titlarna på Jesus var:

Nästa dag såg han (dvs. Johannes Döparen) Jesus komma emot sig och sade: “Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd… ‘”. (Joh 1:29)

Och här ser vi teamat i detta Tecknet. Jesus, “ Guds Lamm“, blev korsfäst, (d.v.s. offrad) på precis samma dag som alla judar som då levde offrade ett lamm till minne av den första påsken som började deras kalender. Detta förklarar den årliga tidssammanfallet av de två högtiderna som hålls varje år – en parallell som så få av oss märker eller ens frågar ”varför”?. Det judiska påskfirandet “pesach” hålls flesta år samtidigt med vår påsk. (Den är i vanliga fall i samma vecka men inte på samma dag för Långfredagen är satt till fredagen i den veckan, medan den judiska Pesach infaller den 14de av judiska månaden Nisan så de kan skilja på några dagar vid olika år.  I några år, på grund av den judiska språng månad cykel de kan vara en månads mellanrum).

Skyltar, Tecken, Allt är Tecken

Vi går tillbaka till den första påsken på Moses tid, där blodet var ett “tecken”, inte för Gud, men för folket. Tänk nu en minut på vad tecken gör genom att betrakta de här nedanför.

Signs
Tecknen är pekare i våra sinnen för att få oss att tänka på sakerna tecknen pekar på

När vi ser tecknet av “dödskallen” får det oss att tänka på dödfara, tecknet av “Guldbågarna” får oss att tänka på McDonalds.Tecknet av ‘√’ på tennisspelaren Nadals bandana är tecknet för Nike. Nike vill att vi ska tänka på dem när vi ser detta tecken på Nadal. Med andra ord, tecken är pekare i våra sinnen att inrikta vårt tänkande, inte på skylten själv, men till någotannat.

Nu, påskskildrengen uttryckligen sade att tecknet var för folket. Som med alla tecken, vad ville Gud att våra sinnen skulle tänka på med påsken? Med den anmärkningsvärt coordinerade tidpunkten för lamm att offras på samma dag som Jesus, och med tanke på hans titel “Guds Lamm”, måste det vara ett tecken som pekar på det kommande offret av JesusDet behövde inte vara så eftersom det finns 365 dagar om året. Men dessa händelser inträffade på samma dag i kalendern.

Det fungerar i våra sinnen som jag har visat i diagrammet här om mig.

samma dag i kalendar
Påsken är ett tecken i det att den pekar på Jesus genom den anmärkningsvärdt sammanfallande tidpunkten för påsken med Jesu korsfästelse

Tecknet var där för att peka mig till Jesu död. Under den första påsken avlivades lammen och blodet ströks så att folk kunde leva. Och så är det tecken som pekar på Jesus till för att säga att han, “Guds lamm”, också gavs till döds och hans blod spilldes så jag kan få liv.

I Tecknet av Abrahams Offer var platsen där baggen dog så Isaac kunde leva berget Moria –  precis samma berg där Jesus senare offrades. Det ger oss möjlighet att “se” innebörden av hans död genom att peka på platsen. Här finner vi Påsk pekar också till Jesu offer, men genom att använda ett annat tecken – genom att peka på dagen i den kalenderkalendern initierad av denna händelse. På två olika sätt är två av de mest symboliska och viktiga händelserna i Gamla Testamentet tecken som pekar direkt på Jesu död med hjälp av offrade lamm. Jag kan inte tänka mig någon annan person i historien vars död (eller någon viktig livprestation) är så förebådade av två paralleller på ett sådant dramatiskt sätt. Kan du?

Tagna tillsammans bör dessa händelser signalera för oss att det finns rimliga skäl att anta att Jesus är hörnstenen i en Gudomlig Plan signalerad för länge sedan när enbart slavar i Egypten, började sin nya kalender genom att Signera (stryka) lammens blod på sina dörrar.

Men varför har Gud placerat dessa tecken för att förebåda och förutsäga Jesu korsfästelse? Varför är denna händelse så viktigt? Vad finns det i världen som kräver sådana blodiga ritualer? Och vilken betydelse har det för dig? För att få svar på dessa frågor behöver vi starta i början av Bibeln för att förstå vad som hänt från tidens början.

Tecknet av Abrahams Offer

Abraham är en av de mest grundläggande personligheterna i Gamla testamentet för att hjälpa oss förstå evangeliet. Han levde för 4000 år sedan, reste från vad som är dagens Irak till att flytta omkring i vad som idag är Israel. Berättelsen i Bibeln är mycket gammal men ändå stöder några arkeologiska utgrävningar den som varande verkligt historisk. Bland de 17000 Ebla tavlor som upptäcktes 1975-6 i norra Syrien, daterade som varande 4200 år gammla, omtalas Sodom, Gomorra, Adma, Seboim och Soar som “städerna på slätten”, samma namn och beskrivande fras som används i Genesis 13: 2 & Genesis 14: 2 – de platser där Abraham slog läger. Alltså har vi begynnande skäl att ta denna berättelse på allvar samt att se den som historisk.

Låt oss börja med en välkänd del av berättelsen om Abraham, där Gud bad honom att offra sin ende son, Isak, på vilken Abraham hade väntat i många år, och på vilken alla hans förhoppningar om framtida mål vilade. Vid denna punkt i sitt liv, möter Abraham sitt största prov och den ger oss en inblick i evangeliet. Jag uppmuntrar dig nu att läsa hela berättelsen i Första Moseboken om Abrahams prov att offra sin son.

Offret med Sikte på Framtiden

Detta var ett prov för Abraham, men den är också skriven för oss. För att “se” detta måste vi poängtera några observationer från berättelsens aktuella del:

Abraham såg sej omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer I stället för sin son. Och Abraham kallade platsen: Herren förser. I dag säger man: Berget där Herren förser. (Första Moseboken 22: 13-14)

Lägg märke till namnet som Abraham gav platsen där provet gjordes. Han kallade det “Herren förser“. Syftar namnet som gavs till en förfluten tid, till nutid eller framtid? Tydligt nog: en pågående handling för framtiden. Och för att bli ännu mer tydlig upprepas kommentaren “…Berget där Herren förser” – igen pågående handling I framtiden. Många som läser berättelsen tror att Abraham, när han namnger platsen, syftar på baggen fångad i snåret som redan offrats i sonens stället. Men när Abraham namnger platsen är baggen redan död, avlivad och bränd. Om Abraham avsåg baggen – redan död, offrad och bränd – skulle han ha kallat den “Herren har försett”, det vill säga i förfluten tid. Och avslutningskommentaren skulle ha lytt “I dag är det sagt: Berget där HERREN försedde “. Men båda gångerna åsyftas en pågående handling i framtiden och därför menar han inte offret av baggen som han ju redan blivit försedd med.

Var Gjordes Offret

Så vad handlar det då om? En viktig ledtråd är platsen där detta skedde. Den identifieras i början av berättelsen :

Och Gud sade: “Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som bränn-offer på ett berg som jag skall visa dig.” (Första Moseboken 22: 2)

Detta hände i “Moria“. Men var ligger det? Även om berget Moria var ett vildmarksområde på Abrahams tid (2000 f.Kr.), men tusen år senare (1000 f.Kr.) etablerade kung David staden Jerusalem där, och hans son Salomo byggde det första judiska templet där. Vi läser senare i gamla testamentets historiska böcker:

Salomo började bygga Herrens hus i JerusalemMoria berg, där Herren hade uppenbarat sig för hans fader David (2 Krönikeboken 3: 1)

Med andra ord, “berget Moria” var en isolerad bergstopp i vildmarken på Abrahams tid. Men 1000 år senare genom David och Salomo blev det centralt och Israels huvudstad, där de byggde det judiska templet. Och intill våra dag är det en helig plats för det judiska folket.

Jesus och Abrahams Offer

Och här finner vi en direkt anslutning till Jesus och evangeliet. Vi ser sammanhanget när vi begrundar en av de titlar som tillskrivs Jesus. Jesus hade många titlar associerade med sej.Hans kanske mest välkända titel är “Kristus”. Men en annan titel kan ses i Johannesevangeliet när Johannes Döparen säger:

Nästa dag såg han (Johannes Döparen) Jesus komma, och han sade: “Se Guds Lamm,[f] som tar bort världens synd. 30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. (Joh 1: 29-30)

Med andra ord: Jesus var även känd som “Guds Lamm“. Tänk nu på slutet av Jesu liv. Var greps han och korsfästes? Det var i Jerusalem, vilket vi såg är samma som berget Moria. Det är mycket tydligt skrivet att Jesus befann sej I Jerusalem vid tiden för sin häktning:

Och då han [Pilatus] fick veta att Jesus kom från Herodes område, skickade han honom till Herodes, som också var i Jerusalem under de dagarna. (Lukas 23: 7)

Med andra ord, gripandet, rättegången och domen mot Jesus hände i Jerusalem (= berget Moria).

Den romerske historikern Tacitus bekräftar platsen för Jesu korsfästelse som “Judéen”, den romerska provinsen där Jerusalem var huvudstad. Han skriver:

“… Christus, grundaren av namnet, dömdes till döds av Pontius Pilatus, prokurator i Judeen under Tiberius regeringstid; men den skadliga vidskepelse, undertryckt för en tid bröt ut igen, inte bara i Judeen … “(Tacitus. Annals XV. 44. Han var en romersk historiker som skrev år 116 e.Kr.)

Så Jesu död hände i Judeen enligt en romersk historiker, och liktydigt med evangelierna hände den i Jerusalem. Platsen för Jesu avrättning var inte bara påhittad av evangeliets författare för att göra det passande för Abrahams berättelse.

Men låt oss gå tillbaka till Abraham. Varför kallade han denna plats “Herren förser”? Hur kunde han veta att något skulle “förses” där i framtiden som precis skulle avspegla händelsen han upplevt på berget Moria? Tänk på det – i detta drama sparas Isak från döden i sista stund eftersom ett lamm dör i hans ställe. Två tusen år senare, kallas Jesus “Guds Lamm” och arresteras och dör på samma plats – så att du & jag kan få leva! Både Abraham och Moses hävdade att detta uppenbarats för dem av Gud.

Ett Gudomligt Sinne uppenbarar sig

Och är det verkligen inte som om ett Sinne förknippar dessa två händelser, åtskilda av 2000 års historia.

Abraham - herren forser
Offret av Abraham var ett tecken – pekande 2000 år framåt – för att få oss att tänka på Jesu död.

Men det unika är att den tidigare händelsen pekar på den andra händelsen två tusen år senare. Figuren visar hur den tidigare händelsen anspelar på den senare och var ihopsatt för att påminna oss om den senare händelsen. Så, detta Sinne uppenbarar sig för oss genom att samordna händelser åtskilda av tusentals år. Detta är bevis på att Gud har talat.

Goda nyheter för dig och mig

Men denna berättelsen är också aktuell för oss av mer personliga skäl. I slutet av utbytet I berättelsen lovar Gud Abraham att

   I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst.” (Första Moseboken 22:18)

Om du tillhör en av ‘jordens folk “(och du gör!) måste detta gälla dig eftersom löftet är att du då kan få en “välsignelse” från Gud själv! Även bara en möjlighet till en välsignelse från Gud borde få oss att undersöka ytterligare.

Men hur ges denna “välsignelsen”? Till att börja med, är ordet “avkomma” här i singular. Det är inte “avkommor” som i många ättlingar eller folk, men i singularis som i “han”, inte genom många människor eller en grupp människor som i “de”. Återigen pekar detta på Jesus, avkomma till Abraham. Precis som baggen räddade Isak från döden genom att dö i hans ställe, så räddar oss Guds Lamm, genom Sin död, från dödens makt. Långt utöver slumpens tillfälligheter förebådas de goda nyheterna om evangeliet i märklig hänsyn till offret av baggen i stället för Isak på berget Moria, samma plats där 2000 år senare Guds Lamm “förses” för oss.

Men det är inte bara i berättelsen om Abraham, som detta sker. Vi ser det också i Påskens berättelse av Moses – en av de mest kända händelserna i Bibeln.