Skip to content

Matthew 21:23-23:39

The Authority of Jesus Is Questioned

Folkets ledare ifrågasätter Jesu auktoritet

23 När han hade kommit tillbaka till templet och höll på att undervisa där, kom översteprästerna och folkets ledare fram till honom. De krävde att få veta vad han hade för fullmakt att kasta ut köpmännen, som han gjort dagen innan.

24 Det ska jag säga er om ni svarar på en annan fråga först, sa Jesus.

25 Kom Johannes döparen från Gud eller inte? De samtalade med varandra om det och sa: Om vi säger: ‘Från Gud

26 Och om vi nekar till att Gud har sänt honom kommer vi att bli överfallna, för hela folket tror att han var en profet.

27 Därför svarade de till slut: Det vet vi inte.Jesus sa: Då svarar inte jag heller på er fråga.

Liknelsen om de två sönerna

28 Men vad säger ni om detta? En man som hade två söner sa en dag till den äldste: ‘Gå ut och arbeta på gården.’

29 ‘Det vill jag inte

30 Så sa fadern till den yngre: ‘Gå ut, du också

31 Vilken av de två lydde sin far? De svarade: Den förste naturligtvis.Då förklarade Jesus vad han menade: Jag säger er att kriminella och prostituerade ska komma in i Guds rike innan ni gör det.

32 För Johannes döparen uppmanade er att omvända er till Gud, men det ville ni inte. Kriminella och prostituerade däremot gjorde det. Och fastän ni såg detta vägrade ni att tro, och lät inte omvända er.

Mannen som hyrde ut sin vingård

33 Lyssna nu till denna berättelse: En godsägare planterade en vingård med en häck runt omkring. Han ställde så ut en vinpress och byggde också ett vakttorn. Han arrenderade sedan ut vingården till några lantarbetare på villkor att de skulle dela vinsten lika mellan sig. Sedan reste han utomlands.

34 När det var dags för att skörda skickade han några personer som han hade i sin tjänst för att de skulle hämta hans andel av skörden.

35 Men de som arrenderat vingården överföll männen. En misshandlade de, en annan dödade de och en tredje stenade de.

36 Då skickade han ännu flera män än första gången, men samma sak hände igen.

37 Till slut sände ägaren sin son och tänkte att honom skulle de väl ändå respektera.

38 Men när de såg sonen komma sa de till varandra: ‘Här kommer han som ska ärva egendomen. Vi dödar honom och lägger beslag på den själva!’

39 Och de släpade ut honom ur vingården och dödade honom.

40 Vad tror ni ägaren gör med dessa lantarbetare när han kommer tillbaka? frågade Jesus.

41 De judiska ledarna svarade: Han kommer utan tvivel att avrätta dem, och så arrenderar han ut vingården till andra som vill ge honom hans berättigade del när skördetiden kommer.

42 Då frågade Jesus dem: Har ni aldrig läst Skriften: ‘Den sten som byggnadsarbetarna förkastade för att den var oanvändbar har blivit själva hörnstenen. Är det inte märkligt? Ja, vad ingen av er trodde var möjligt, gjorde Gud inför ögonen på er!’

43 Vad jag menar är att Guds rike ska tas ifrån er och överlämnas till ett folk som kommer att ge Gud sin del av skörden.

44 Den som inte räknar med Gud går vilse, och den som sätter sig upp mot Gud blir tillintetgjord.

45 När översteprästerna och de andra judiska ledarna förstod att Jesus talade om dem och att de var lantarbetarna i berättelsen,

46 ville de arrestera honom. Men för folkmassornas skull vågade de inte göra det offentligt, för dessa ansåg att Jesus var en profet.

Liknelsen om bröllopsfesten

1-2 Jesus berättade många liknelser för att förklara vad himmelriket är.Han sa: Himmelriket kan till exempel liknas vid en stor bröllopsmiddag som en kung förberedde för sin son.

Han bjöd in många gäster, och när förberedelserna var klara skickade han ut tjänare för att tala om för de inbjudna att det var dags att komma. Men alla tackade nej.

Då sände han andra tjänare för att säga till dem: ‘Allt är klart, mina oxar och kalvar är slaktade. Skynda er att komma!’

Men gästerna, som han hade bjudit, var inte intresserade, utan fortsatte med sitt, den ene på sin lantgård, den andre i sin affär.

Några misshandlade tjänarna och behandlade dem skamligt och dödade till och med en del av dem.

Då sände den uppretade kungen ut sin armé och grep mördarna och avrättade dem och brände ner deras stad.

Och han sa till sina tjänare: ‘Bröllopsfesten är klar, men de gäster jag inbjöd är inte värda äran att delta i denna fest.

Gå därför ut i gathörnen och bjud alla ni ser.’

10 Tjänarna gjorde det och tog med sig alla de kunde hitta, både onda och goda, och festsalen fylldes med gäster.

11 Men när kungen kom in för att hälsa på gästerna lade han märke till en man, som inte hade några bröllopskläder på sig.

12 ‘Min vän

13 Då sa kungen till sina medhjälpare: ‘Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret, där man gråter och skär tänder.

14 För många är inbjudna, men få är utvalda.’

Frågan om att betala skatt

15 Då samlades fariseerna för att försöka fundera ut något sätt att få Jesus att säga något som de kunde arrestera honom för.

16 De beslutade då att sända några av sina män tillsammans med kung Herodes anhängare för att ställa denna fråga till honom: Herre, vi vet att du är mycket uppriktig. Du lär oss sanningen utan hänsyn till konsekvenserna, och du låter dig inte påverkas av någon.

17 Säg oss nu om det är Guds vilja eller inte att vi betalar skatt till den romerska staten.

18 Men Jesus visste vad de var ute efter. Era hycklare! ropade han. Varför försöker ni lura mig?

19 Ge mig ett mynt. Då gav de honom ett romerskt mynt.

20 Han frågade dem: Vems bild är det här? Och vems namn står under bilden?

21 Kejsarens, svarade de. Då så, sa han. Ge det till kejsaren om det är hans, och ge Gud allt som tillhör honom.

22 Hans svar förvånade dem och gjorde dem svarslösa, och de gick sin väg.

Frågan om uppståndelsen

23 Men samma dag kom några av saddukeerna till Jesus. De påstår nämligen att det inte finns någon uppståndelse från de döda, och därför frågade de honom:

24 Herre, Mose har sagt, att om en man dör barnlös så skall hans bror gifta sig med änkan, så att den dödes släkt kan leva vidare genom deras barn.

25 Vi hade faktiskt bland oss en familj med sju bröder. Den förste av dessa män gifte sig och dog sedan barnlös, och därför gifte sig den andre brodern med hans fru.

26 Denne broder dog också barnlös, och då gifte sig näste broder med kvinnan. Så fortsatte det tills hon varit gift med dem allesammans.

27 Sedan dog hon också.

28 Vems fru kommer hon att vara vid uppståndelsen, eftersom hon ju varit gift med alla sju?

29 Men Jesus svarade: Ni har kommit alldeles fel. Och ni förstår varken Guds ord eller Guds kraft.

30 Efter uppståndelsen kommer det inte att finnas några äktenskap i jordisk mening. Alla kommer att vara som änglarna.

31 Men när det gäller uppståndelsen från de döda, ja, läser ni aldrig Skriften? Förstår ni inte att Gud talade direkt till er, när han sa:

32 ‘Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud’? Gud är inte en gud för de döda, utan för de levande.

Frågan om det viktigaste budet

33 Alla blev djupt imponerade av hans svar –

34-35 utom fariseerna. När de hörde att han med sitt svar hade täppt till munnen på saddukeerna ville de sätta honom på prov med en egen fråga.En av dem, en advokat, sa till honom:

36 Herre, vilket är det viktigaste budet i Moses lag?

37 Jesus svarade: Älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta, av all din själ och av allt ditt förstånd.

38-39 Detta är det första och största budet. Det som kommer därnäst i betydelse liknar det första: Älska din medmänniska lika mycket som du älskar dig själv.

40 Alla de andra buden och alla profeternas föreskrifter kan sammanfattas i dessa två bud.

Folkets religiösa ledare kan inte svara Jesus

41 Sedan ställde Jesus en fråga till fariseerna som stod vid sidan om honom:

42 Kan ni säga mig vems son Messias är? De svarade: Davids son.

43 Varför kallar då David honom herre, då han talar under den helige Andes inflytande? frågade Jesus. David sa ju:

44 ‘Gud sa till min herre: Sitt på min högra sida, tills jag lagt dina fiender under dina fötter.’

45 Eftersom David kallade honom ‘herre

46 Men de kunde inte svara på frågan, och efter det vågade ingen ställa några fler frågor till Jesus.

Jesus varnar för de religiösa ledarnas dubbelmoral

23 Sedan talade Jesus till folkmassan och till sina lärjungar och sa:

Man skulle kunna tro att dessa judiska ledare och dessa fariseer är Mose själv, som de håller på och stiftar nya lagar!

Det kan mycket väl vara rätt att göra som de säger, men följ absolut inte deras exempel. De gör nämligen inte själva det som de uppmanar andra att göra.

De lägger på er omöjliga krav, som de själva inte ens försöker uppfylla.

De gör allt bara för att synas. De försöker se heliga ut genom att gå omkring med extra stora böneremmar på armen, och genom att göra fransarna på sina mantlar längre.

Och de älskar att sitta vid honnörsborden vid festerna, och i gudstjänsterna tar de plats på främsta raden.

De njuter av att bli iakttagna på gatorna och kallas ‘rabbi’ eller ‘mästare’.

Låt aldrig någon kalla er så, för bara Gud är er lärare, och ni står alla på samma plan som bröder.

Och kalla ingen här på jorden ‘Far

10 Och kalla er inte ‘lärare

11 Ju mer anspråkslös er tjänst för andra är, desto större är ni själva. Vill du vara störst, var då en tjänare!

12 Men de som tror att de är något stort kommer att bli besvikna och förödmjukade, och de som ödmjukar sig kommer att upphöjas.

Jesus fördömer de religiösa ledarna

13-14 Ve er, fariseer och andra religiösa ledare! Ni bedragare! Ni hindrar andra att komma in i himmelriket och själva kommer ni inte heller dit. Och samtidigt som ni ställer er på gatorna och ber långa och fromma böner kastar ni ut änkor och faderlösa från deras hem. Bedragare!

15 Ja, ve er, hycklare! Ni kan göra vad som helst för att omvända någon, men sedan gör ni den arma stackaren till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva.

16 Ve er, ni blinda vägvisare! Ni påstår att om man svär ‘vid Guds tempel’ betyder det ingenting. Den eden kan man bryta, men om man svär ‘vid guldet i templet’ är det bindande!

17 Blinda dårar! Vilket är viktigast, guldet eller templet som gör guldet heligt?

18 Och ni säger att om man svär ‘vid altaret’ betyder det ingenting, men att svära ‘vid gåvorna på altaret’ är bindande!

19 Blinda dårar! Vilket är störst, gåvan på altaret eller altaret självt som gör gåvan helig?

20 När ni svär ‘vid altaret’ svär ni vid både altaret och allt som är på det,

21 och när ni svär ‘vid templet’ svär ni både vid templet och vid den Gud som bor i det.

22 Och när ni svär ‘vid himlen’ så svär ni vid Guds tron och vid Gud själv.

23 Ja, ve er, fariseer och religiösa ledare. Ni hycklare! Till och med av kryddväxter som dill och kummin ger ni Gud en tiondel, men ni är likgiltiga för det som är långt viktigare: rättvisa, medlidande och trohet. Visst ska ni ge Gud en tiondel, men försumma för den skull inte det som är det viktigaste.

24 Ni blinda vägvisare, som är rädda för att få i er en mygga, men som utan betänkligheter kan sluka en kamel!

25 Ve er, fariseer och ni hycklande religiösa ledare! Till det yttre är ni som bägaren ni dricker ur. Den är polerad och glänser, men ert liv stinker av bedrägeri och girighet.

26 Blinda fariseer! Se först till att ni får det rätt ställt med Gud, så kommer ni att få ordning på allt annat i era liv.

27 Ve er, fariseer och religiösa ledare! Ni är som vackra gravkamrar, fyllda av döda människors ben och av smuts och ruttenhet.

28 Ni gör allt för att framstå som fromma, men i verkligheten är ni fulla av bedrägeri och synd.

29-30 Ja, ve er fariseer och ni hycklande religiösa ledare! Ni bygger monument över profeterna och de rättfärdigas gravar smyckar ni med blommor. Och sedan påstår ni: ‘Om vi hade levt då, skulle vi aldrig ha dödat profeterna på det sätt som våra förfäder gjorde.’

31 När ni säger detta medger ni att ni är söner till onda människor.

32 Ni går i deras fotspår, och i ondska kan ni mäta er med dem.

33 Era lömska förförare! Hur ska ni kunna undkomma helvetets dom?

34 Jag ska skicka profeter till er, och andefyllda män och lärare. En del av dem kommer ni att korsfästa. Andra kommer ni att piska blodiga i era synagogor och förfölja dem från stad till stad.

35 Därigenom gör ni er skyldiga till alla rättfärdiga mäns blod från den rättfärdige Abel till Sakarja, Berekjas son, som blev dödad av er i templet mellan altaret och det allraheligaste.

36 Ja, alla århundradens samlade domar kommer att drabba denna generation.

Jesus sörjer över Jerusalem än en gång

37 O, Jerusalem, Jerusalem, du stad, som mördar profeterna och stenar alla dem som Gud sänder till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som en höna samlar sina kycklingar under sina vingar, men ni ville inte låta mig göra det.

38 Nu kommer ni själva att få ta hand om ert övergivna tempel.

39 Ja, jag säger er att ni kommer inte att se mig igen förrän ni säger: ‘Välsignad är den som kommer i Herrens namn.’