Skip to content

En forntida resa som påverkar oss idag

  • by

Även om Israel är ett litet land är det alltid i nyheterna. Nyheterna fortsätter att rapportera om judar som flyttar till Israel, om teknik som uppfanns där, men också om konflikter, krig och spänningar med omgivande folk. Varför? En titt på Israels historia i Första Moseboken i Bibeln visar att för 4000 år sedan gick en man på en camping resa i denna del av världen och har nu blivit mycket väl känd. Bibeln säger att hans berättelse påverkar vår framtid.

Denne gamle mannen är Abraham (även känd som Abram). Vi kan ta hans berättelse på allvar eftersom de platser och städer han besökte omnämns i andra gamla skrifter.

Löftet till Abraham

Gud gjorde ett löfte till Abraham:

“Jag kommer att göra dig till en stor nation, och jag skall välsigna dig,

jag kommer att göra ditt namn stort,och du kommer att vara en välsignelse.

jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna,

och alla folk på jorden kommer att välsignas genom dig ” (Genesis 12: 2-3).

Abrahams namn blev Stort

De flesta av oss undrar om det finns en Gud och om han verkligen är Bibelns Gud. I Bibeln säger Gud “Jag kommer att göra ditt namn stort” och idag är namnet Abraham / Abram känt över hela världen. Löftet har besannats. Den tidigaste kopian av 1 Mosebok (Genesis) som fanns i Dödahavsrullarna är daterad 200-100 f.Kr. vilket innebär att löftet har varit skriftligt sedan dess. Vid den tiden var namnet Abraham inte känt så löftet blev besannat endast efter att det skrevs ner, inte före.

… Med hjälp av hans stora nation

Förvånansvärt nog gjorde Abraham inget särskilt viktigt under sitt liv. Han var inte en stor författare, kung, uppfinnare eller militär ledare. Han gjorde ingenting förutom att tälta omkring då han blev tillsagd att bli far till några barn. Hans namn är stort bara därför att barnen blev en nation (-er) som nertecknade hans liv – och sedan blev individer och nationer stora som kom från honom. Detta är precis hur det utlovades i Genesis 12 ( “Jag kommer att göra dig till en stor nation … Jag kommer att göra ditt namn stort”). Ingen annan i hela världshistorien är så välkänd bara på grund av ättlingarna snarare än från stora framgångar i det egna livet.

… Genom Löftesgivarens Vilja

Judarna som härstammade från Abraham var aldrig riktigt en nation vi förknippar med storhet. De erövrade inte ett stort imperium som romarna eller byggde stora monument som egyptierna med pyramider. Deras berömmelse kommer från Lagen och Boken som de skrev; från några anmärkningsvärda personer som var judiska, och att de har överlevt som en något annorlunda folkgrupp i tusentals år. Deras storhet är inte på grund av något de gjorde, utan snarare vad som gjordes till och genom dem. Löftet säger upprepade gånger att “jag kommer att…”. Deras unika storhet hände eftersom Gud gjorde så att det hände snarare än av någon viss förmåga hos dem, erövring eller egen kraft.

Löftet till Abraham blev besannat eftersom han litade på löftet och valde att leva annorlunda än andra. Tänk hur troligt det var för detta löfte att ha misslyckats, men i stället hände det, och fortsätter att hända, liksom det lovades för tusentals år sedan. Beviset är starkt för att löftet blev besannat endast på grund av Löftesgivarens makt och myndighet.

Resan som fortfarande skakar världen

abraham journey map

Kartan visar Abrahams resa

Bibeln säger sedan att “Så Abram gick iväg som Herren hade tillsagt honom” (v. 4). Han började en resa, som visas på kartan och som fortfarande gör historia.

Välsignelser till oss

Det finns också något annat lovat. Välsignelsen var inte bara för Abraham. Den säger att “alla folk på jorden välsignas genom dig” (genom Abraham). Vi bör vara uppmärksamma för du och jag är en del av “alla folk på jorden” – oavsett vad vår religion, hudfärg, bakgrund, nationalitet, social ställning, eller vilket språk vi talar. Detta löfte om en välsignelse inkluderar alla som lever idag! Hur? När? Vilken typ av välsignelse? Det är inte så tydligt här, men eftersom vi vet att de första delarna av detta löfte har besannats, kan vi lita på att denna sista del också kommer att besannas. Vi finner nyckeln att låsa upp detta mysterium genom att fortsätta att följa Abrahams resan i vår nästa artikel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *