Skip to content

Kraftfull enkelhet: Vad är betydelsen av Jesu offer?

Jesus kom för att ge sig själv som ett offer för alla folk. Detta meddelande tillkännagavs vid början av mänsklighetens historia, framstrålar med en gudomlig signatur i Abrahams Offer och i Påsk Offret, med ytterligare Detaljer förutsagda i Olika Profetior i gamla testamentet. Varför var hans död så viktig att den berättigat sådan betoning? Det är en fråga värt att överväga. Bibeln förklarar något som liknar en lag där det står:

Syndens lön är döden… (Romarbrevet 6:23)

“Död” bokstavligen betyder “separation”. När vår själ skiljs från vår kropp dör vi fysiskt. På liknande sätt är vi andligt sett separerade från Gud. Detta är så eftersom Gud är helig (syndfri) medan vi blivit affekterade från vår ursprungliga skapelse så vi syndar.

Vi är separerade från Gud genom våra synder som en klyfta mellan två klippor.

Vi är separerade från Gud genom våra synder som en klyfta mellan två klippor

Detta kan illustreras som i bilden där vi är på en klippa med Gud på en annan klippa skild från oss genom denna bottenlösa avgrund. Som en gren som har brutits av från ett träd är död, så har vi skilt oss från Gud och blivit andligt döda.

Denna separationen orsakar skuld och rädsla. Så vad vi naturligen försöker göra är att bygga broar för att ta oss från vår sida (dödens) till Guds sida. Vi gör detta på många olika sätt: gå till kyrkan, templet eller moskén, vara religiös, vara goda och hjälpsamma, meditation, igen försöka att vara mer hjälpsam, be mer, etc. Denna lista över gärningar att få meriter kan bli mycket lång för vissa av oss – och att efterleva dem kan vara mycket komplicerat. Detta illustreras i nästa figur.

Bra insatser – så användbara som de är – kan inte överbrygga separationen mellan oss och Gud

Bra insatser – så användbara som de är – kan inte överbrygga separationen mellan oss och Gud

Problemet är att våra ansträngningar, meriter, uppoffringar och asketiska metoder etc., fastän de i och för sig inte är illa, är otillräcklig eftersom betalningen som krävs (“lön”) för våra synder är “död”. Våra ansträngningar är som en “bro” som försöker korsa den klyftan som skiljer oss från Gud – men i slutändan inte kan räcka över klyftan. Detta beror på att även om religiösa eller moraliska insatser inte är dåliga, kommer de inte att lösa vårt rot problem. Det är som att försöka bota cancer (som leder till döden) genom att äta vegetariskt. Äta vegetariskt är inte dåligt – men det kommer inte att bota cancer. För det behöver du en helt annan behandling.

Hittills är denna Lag bara Dåliga Nyheter – den är så dålig att vi ofta inte ens vill höra den och vi försöker ofta fylla våra liv med aktiviteter och saker och hoppas denna Lag försvinner. Men precis som botemedel för cancer blir meningsfull för oss först när diagnosen att vi verkligen har cancer sjunker in, så betonar Bibeln denna lag av synd och död för att väcka vårt intresse för ett botemedel som är enkelt men ändå verkningsfullt.

För syndens lön är döden , men… (Romarbrevet 6:23)

Det lilla ordet “men” visar att riktningen av meddelandet är på väg att vända, till de goda nyheterna om evangeliet – bota.

För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre (Romarbrevet 6:23)

De Goda Nyheterna i evangeliet är att offret av Jesu död är tillräcklig för att överbrygga denna separation mellan oss och Gud. Vi vet detta eftersom tre dagar efter sin död uppstog Jesus och kom levande igen i en fysiska uppståndelse. Även om vissa människor idag väljer att tvivla på Jesu uppståndels, har de flesta bara inte fått information om de starka bevisen för hans uppståndelse. Jesu offer uppfördes profetiskt i Abrahams offer och med invigningen av påsk offret .

Jesus var en människa som levde ett syndfritt liv. Därför kan han “nå” både människans och Guds sidor och räcka över den avgrund som skiljer Gud och människor. Han är en Bro till Liv som kan illustreras enligt nedan.

Jesus är Bron som räcker över klyftan mellan Gud och människa.

Jesus är Bron som räcker över klyftan mellan Gud och människa

Lägg märke till hur detta Jesu offer ges till oss. Det erbjuds som en… “gåva“. Tänk på gåvor. Oavsett vad gåvan är, om den verkligen är en gåva, är det något som du inte arbetar för och som du inte tjänar genom merit. Om du förtjänat det skulle gåvan inte längre vara en gåva! På samma sätt kan du inte heller förtjäna eller meritera offret av Jesus. Det ges till dig som en gåva. Så enkelt är det.

Och vad är gåvan? Den är “evigt liv“. Det innebär att den synd som orsakade dig och mig döden nu annuleras. Jesu offer är en bro som du kan gå över till kontakt med Gud och få liv – som varar för evigt. Denna gåva ges av Jesus som i och med sitt uppstigande från de Döda, visar sig vara ‘Herre’. Det är så kraftigt.

Så hur passerar du och jag “över” denna LivsBro som erbjuds till oss? Igen, Tänk på gåvor. Om någon kommer och ger dig en gåva är det något du inte arbetar för. Men för att få någon nytta av gåvan måste du “få” den. Närhelst en gåva erbjuds finns det två alternativ. Antingen vägras gåvan (“nej tack”) eller den mottages (“Tack för din gåva. Jag tar den”). Så måste också denna gåva som erbjuds tas emot – helt enkelt. Den kan inte bara vara ett mentalt instämmande, studerad eller förstådd. Detta illustreras i nästa figur där vi “går” på bron genom att vända oss till Gud och ta emot hans gåva som han erbjuder oss.

Jesu offer är en gåva som vi alla måste välja att ta emot

Jesu offer är en gåva som vi alla måste välja att ta emot

Så hur tar vi emot denna gåva? Bibeln säger att

Var och en som vänder sig till Herren och ber honom om det skall bli frälst (Romarbrevet 10:13)

Lägg märke till att detta löfte är för “alla”. Emedan han uppstog från de döda lever Jesus nu och han är ‘Herre’. Så om du kallar på honom, kommer han att höra och ge sin gåva till dig. Du måste kalla på honom och be honom – genom att tala med honom. Kanske har du aldrig gjort detta. Här är en guide som kan hjälpa dig att ha detta samtal och bön med honom. Det är inte en magisk besvärjelse. Det är inte de specifika orden som ger makt. Det är förlitandet som Abraham hade som vi har i hans förmåga och vilja att ge oss denna gåva. Som vi förlitar på honom kommer han att höra oss och svara. Evangeliet är kraftfullt, och ändå så enkelt på samma gång. Så känn dig fri att följa denna förebild, som du antingen säger högt eller talar tyst i din ande till Jesus att ta emot hans gåva.

Käre Herre Jesus. Jag förstår att med synder i mitt liv är jag skild från Gud. Fast jag kan försöka hårt, kommer ingen ansträngning och uppoffring från min sida att överbrygga detta avskiljande. Men jag förstår att din död var ett offer att tvätta bort alla synder – även mina synder. Jag tror att du uppstod från det döda efter ditt offer så jag kan veta att ditt offer var tillräckligt. Jag ber dig rena mig från mina synder och överbrygga mig till Gud så jag kan ha evigt liv. Jag vill inte leva ett liv förslavad till att synda så var nådig och fria mig från synd. Tack, Herre Jesus, för att göra allt detta för mig och fortsätt redan nu att vägleda mig i mitt liv så jag kan följa dig som min Herre.

Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *