Skip to content

John 13-16

Jesus tvättar lärjungarnas fötter

13 Det var kvällen före påskhögtiden, och Jesus visste att den kommande natten skulle bli hans sista på jorden innan han återvände till Fadern.

Redan under kvällsmåltiden hade djävulen intalat Judas Iskariot, Simons son, att det var rätt kväll att fullfölja planerna att förråda Jesus.

Jesus visste att Fadern hade gett honom allt och att han hade kommit från Gud och skulle återvända till Gud.

Han reste sig nu från bordet, tog av sig manteln och virade en handduk om sig.

Sedan hällde han vatten i ett handfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken.

När han kom till Petrus sa denne till honom: Herre, inte ska du tvätta våra fötter.

Jesus svarade: Du förstår ännu inte vad jag gör, men en dag ska du förstå det.

Nej, protesterade Petrus, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter!Men om jag inte gör det så kan du inte vara min lärjunge, svarade Jesus.

Då ropade Petrus: Tvätta då inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet.

10 Jesus svarade: Den som har badat behöver bara få sina fötter tvättade för att vara fullständigt ren. Nu är ni rena, men det gäller inte er alla.

11 Jesus visste nämligen vem som skulle förråda honom. Det var det han menade när han sa att de inte alla var rena.

12 När han hade tvättat deras fötter tog han på sig manteln igen och satte sig ner och frågade: Förstår ni vad jag har gjort?

13 Ni kallar mig ‘Mästare’ och ‘Herre

14 Och eftersom jag, Herren och Läraren, har tvättat era fötter, så är ni skyldiga att tvätta varandras fötter.

15 Jag har gett er ett exempel som ni ska följa: Gör som jag har gjort med er.

16 Det är sant att tjänaren inte är större än sin mästare. Inte heller är budbäraren viktigare än den som sände honom.

17 Det ska bli till stor glädje för er om ni förstår detta och praktiserar det.

18 Jag säger inte dessa ord till er alla, men jag vet vilka jag har utvalt. Skriften säger: ‘En som äter tillsammans med mig ska förråda mig

19 Jag säger det nu, så att ni när det händer kan tro att jag är den jag är.

20 Det är sant att den som välkomnar den som jag sänder, välkomnar mig. Och att ta emot mig är att ta emot Fadern, som har sänt mig.

Jesus och hans lärjungar äter den sista måltiden

21 I samma ögonblick blev Jesus upprörd i sitt innersta och ropade: Ja, det är sant, en av er kommer att förråda mig!

22 Lärjungarna såg på varandra och undrade vem han kunde mena.

23 Jag satt närmast Jesus vid bordet och eftersom jag var hans närmaste vän, bad

24 Petrus mig fråga honom vem det var som skulle begå denna fruktansvärda handling.

25 Jag vände mig därför till Jesus och frågade: Herre, vem är det?

26 Han svarade: Det är den som jag ger det här brödstycket som jag nu doppar i skålen.Och när han hade gjort det gav han det till Judas, Simon Iskariots son.

27 Och från det ögonblicket hade Satan Judas helt i sitt våld. Då sa Jesus till honom: Gör det som du har i sinnet, men gör det snart.

28 Ingen av de andra vid bordet förstod vad Jesus menade.

29 Några trodde att han bad honom att gå ut och köpa det man behövde för högtiden eller att ge något till de fattiga, eftersom Judas hade hand om pengarna.

30 Judas reste sig omedelbart och gick ut i natten.

Jesus förutsäger Petrus förnekelse

31 Så snart Judas hade gått sa Jesus: Nu har stunden kommit då Gud ska visa vem Människosonen verkligen är, och därigenom ska Guds härlighet bli synlig.

32 För Gud ska ge honom sin egen härlighet, och det kommer att ske mycket snart.

33 Mina kära barn, det dröjer bara några korta ögonblick innan jag måste lämna er och gå bort! Ni ska söka efter mig, men det som jag redan har sagt till de judiska ledarna, säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma.

34 Därför ger jag er nu ett nytt bud: älska varandra lika mycket som jag har älskat er.

35 Er kärlek till varandra ska visa världen att ni är mina lärjungar.

36 Petrus sa: Herre, vart går du? Jesus svarade: Ni kan inte gå med mig nu, men ni ska följa efter senare.

37 Men varför kan jag inte komma med nu? undrade han. Jag är beredd att dö för dig.

38 Jesus svarade: Dö för mig? Nej, innan tuppen gal i morgon bitti ska du tre gånger neka till att du överhuvud taget känner mig!

Jesus – vägen till Fadern

14 Känn ingen ängslan och oro. Ni tror ju på Gud, tro nu också på mig.

2-3 Det finns många rum där min Far bor, och jag går nu i förväg och gör i ordning dem för er ankomst. När allt är färdigt ska jag komma och hämta er, så att ni alltid kan vara hos mig där jag är. Om det inte var så skulle jag ha sagt er det.

Och ni vet vart jag går och hur ni ska komma dit?

Nej, det vet vi inte, sa Tomas. Vi har ingen aning om vart du går. Hur ska vi då hitta dit?

Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.

Vet ni vem jag är så vet ni också vem min Far är. Från och med nu känner ni honom, och ni har sett honom.

Filippos sa: Herre, visa oss Fadern så är vi nöjda.

Jesus svarade: Vet du ännu inte ens vem jag är, Filippos, efter den långa tid som jag har varit tillsammans med er? Den som har sett mig har sett Fadern. Varför ber ni då att få se honom?

10 Tror ni inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar är inte mina egna, utan de är från Fadern som bor i mig. Och han gör sina gärningar genom mig.

11 Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och om ni ändå inte tror mina ord, tro då på de under ni har sett mig göra.

12-13 Ett är säkert: Var och en som tror på mig ska göra samma under som jag har gjort, och till och med ändå större för jag går för att vara hos Fadern. Ni kan be honom om vad som helst i mitt namn, och jag ska göra det. Och Fadern ska bli ärad på grund av vad jag, Sonen, gör för er.

14 Ja, be om vad som helst, och använd er av mitt namn så ska jag göra det.

Löftet om den helige Ande

15-16 Om ni älskar mig så lev som jag har lärt er. Och jag ska be Fadern att han i mitt ställe ska sända er en annan Hjälpare som aldrig ska lämna er.

17 Det är den helige Ande, som leder er in i den fulla sanningen. Världen kan inte ta emot honom, för den söker inte efter honom och känner honom inte. Men ni gör det, för han bor hos er nu och kommer att vara i er.

18 Nej, jag ska inte överge er eller lämna er föräldralösa, utan jag ska komma till er.

19 Snart kommer ingen längre att se mig här i världen, men ni ska se mig. Och därför att jag lever ska ni också göra det.

20 Då kommer ni att veta att jag är i min Far och att ni är i mig och jag i er.

21 Den som lyder mina bud och lever efter dem älskar mig, och därför att han älskar mig kommer min Far att älska honom. Det kommer jag också att göra, och jag ska ge mig till känna för honom.

22 Judas (inte Judas Iskariot, utan den andre lärjungen med samma namn) sa till honom: Herre, varför ska du ge dig till känna bara för oss lärjungar och inte för hela världen?

23 Jesus svarade: Jag ger mig till känna bara för dem som älskar mig och lyder mina ord. Fadern ska också älska dem, och vi ska komma till dem och stanna hos dem.

24 Den som inte rättar sig efter vad jag säger älskar mig inte. Och kom ihåg att det jag säger kommer inte från mig själv, utan det har jag fått av Fadern som har sänt mig.

25 Jag säger er detta medan jag fortfarande är hos er.

26 Men när Fadern i mitt ställe sänder Hjälparen, och Hjälparen är den helige Ande, så kommer han att lära er mycket och påminna er om allt som jag har lärt er.

27 Även om jag inte stannar hos er så ska ni ha frid. Jag ger er min frid, en frid som ingen annan kan ge er. Var därför inte oroliga och rädda.

28 Kom ihåg vad jag har sagt till er: jag går bort nu, men jag ska komma tillbaka till er. Om ni verkligen älskar mig ska ni glädja er med mig, för jag går till Fadern som är större än jag.

29 Jag har berättat detta för er på förhand, så att ni ska tro på mig när det inträffar.

30 Jag har inte tid att tala med er mera nu, för Satan, denna världens furste närmar sig. Han har ingen makt över mig,

31 utan jag kommer bara att göra vad Fadern befallt mig, så att världen ska veta att jag älskar Fadern. Kom, nu går vi.

Vinstocken och grenarna

15 Jag är den äkta vinstocken, och min far är trädgårdsmästaren.

Han skär bort varje gren som inte ger någon frukt. Och han beskär de grenar som ger frukt, så att de kan ge ännu rikare skörd.

Eftersom ni har tagit emot de ord jag talat till er är ni redan beskurna på samma sätt som dessa grenar för att få större styrka.

Se därför till att ni lever i mig, och låt mig leva i er. En gren kan ju inte bära frukt om den är skild från trädet. Inte heller kan ni bära frukt om ni är skilda från mig.

Ja, jag är vinstocken, och ni är grenarna. Om någon lever i mig och jag i honom så ska han ge rikligt med frukt, för utan mig kan ni inte göra något.

Om någon vill leva utan mig kommer han på samma sätt som en gren som inte bär frukt att skäras av och kastas bort. Och de torra grenarna kommer att samlas ihop och brännas upp.

Men om ni alltid är i mig och lyder mina bud så kan ni be om vad ni vill, och ni ska få det.

De som är mina verkliga lärjungar ger rikligt med frukt, och därigenom blir min Far ärad.

Som Fadern älskar mig så älskar jag er. Lev i min kärlek.

10 När ni lyder mina bud lever ni i min kärlek, liksom jag lyder min Far och lever i hans kärlek.

11 Jag har sagt er detta för att min glädje ska fylla er och er glädje ska bli fullkomlig.

12 Och detta är mitt bud: Ni ska älska varandra så som jag har älskat er.

13 Den största kärleken visar någon när han ger sitt liv för sina vänner.

14 Ni är mina vänner om ni lyder mig.

15 Jag kallar er inte längre tjänare, för en herre anförtror sig inte åt sina tjänare. Nu är ni mina vänner, för jag har ju sagt er allt som Fadern har sagt mig.

16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er så att ni kan gå ut och bära frukt som består. Då ska Fadern ge er allt vad ni ber om i mitt namn.

Jesus förvarnar om hat och förföljelse

17 Därför säger jag er ännu en gång: Ni ska älska varandra.

18 När människorna hatar er glöm då inte att man hatade mig innan man hatade er.

19 Den här världen skulle älska er om ni tillhörde den. Men det gör ni inte – för jag har kallat er till att lämna den, och därför hatar man er.

20 Kommer ni ihåg vad jag sa till er? ‘En tjänare är inte större än sin herre.’ Eftersom de har förföljt mig så kommer de naturligtvis att förfölja er. Och om de lyssnar till mina ord så borde de lyssna till er.

21 Världens människor kommer att förfölja er därför att ni tillhör mig, för de känner inte Gud som har sänt mig.

22 De skulle inte vara skyldiga om jag inte hade kommit och talat till dem. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd.

23 Den som hatar mig hatar också min Far.

24 Om jag inte framför ögonen på dem hade gjort så mäktiga under, skulle de inte vara skyldiga. Men som det nu är har de sett dessa under, och ändå hatar de oss både mig och min Far.

25 Så har det uppfyllts som profeterna förutsagt om Messias: ‘De har hatat mig utan orsak.’

26 Men jag ska sända någon till er som står vid er sida och tröstar er – den helige Ande som är sanningens Ande. Han kommer till er från Fadern, och han ska berätta allt om mig.

27 Och ni måste också berätta för alla om mig, för ni har varit med mig från början.

16 Jag har sagt er detta för att ni inte ska tveka inför allt som ligger framför er.

Ni kommer att bli utestängda från synagogorna, ja, det ska gå så långt att de som dödar er ska tycka att de tjänar Gud.

Och att de gör det beror på att de aldrig har känt Fadern eller mig.

Ja, jag säger er detta nu så att ni inte blir överraskade när det händer. Jag har inte sagt det till er tidigare eftersom jag hela tiden har varit hos er.

Jesus undervisar om den helige Ande

Men nu ska jag gå bort till den som sände mig, och ingen av er frågar varför jag går bort.

Ni är bedrövade och sörjer över vad jag sagt er.

Men det är faktiskt bäst för er att jag går bort, annars kan inte den komma i mitt ställe som ska hjälpa och trösta er. Om jag går bort så kommer han, för jag ska sända honom till er.

Och när han har kommit ska han öppna människornas ögon så att de ser sin synd och förstår Guds rättfärdighet och hans domar.

För deras synd består i att de inte tror på mig.

10 Guds rättfärdighet visar sig däri att jag går till Fadern, och ni ser mig inte mer.

11 Och Guds dom består i att denna världens furste redan är dömd.

12 Det är så mycket jag vill säga er, men ni kan inte förstå det nu.

13 När den helige Ande – som är sanningen – kommer, ska han leda er fram till hela sanningen. Han ska inte tala i egen sak, utan endast förmedla vad han har hört. Också vad som väntar er i framtiden ska han berätta för er.

14 Han ska upphöja mig och ära mig genom att visa er min härlighet.

15 Allt vad Fadern har tillhör mig. Därför kan jag med rätta säga: Allt vad han visar er kommer från mig.

16 Snart är jag borta och ni ser mig inte längre. Men det dröjer inte länge förrän ni får se mig igen.

Jesus uppmanar lärjungarna att be i hans namn

17-18 Vad talar han om? frågade lärjungarna. Han säger ju att snart är han borta och sedan att vi ska få se honom igen. Och vad menar han med ‘att gå till Fadern?’ Vi vet inte vad det betyder.

19 Jesus märkte att de ville fråga om något så han sa: Ni frågar er vad jag menar?

20 Världen kommer att glädja sig över vad som ska hända mig, och ni kommer att gråta. Men er gråt ska plötsligt vändas i underbar glädje när ni ser mig igen.

21 Det blir som när en kvinna föder barn. Så fort barnet är fött glömmer hon smärtan, och hon känner djup lycka över att en människa är född till världen.

22 Ni sörjer nu, men jag ska se er igen, och då kommer ni att bli glada, och ingen kan ta den glädjen från er.

23 Då behöver ni inte fråga mig om någonting. Ni kan gå direkt till Fadern, och han ska ge er vad ni ber om därför att ni använder mitt namn.

24 Ni har inte försökt det förut, men börja nu. Be i mitt namn så ska ni få, och er glädje ska bli fullkomlig.

25 Vad jag vill säga er har jag hitintills förklarat med exempel, men den tid ska komma när detta inte längre är nödvändigt, utan jag kan tala öppet till er, utan bilder och omskrivningar och låta er veta allt om Fadern.

26 Då kan ni be i mitt namn och vända er direkt till honom. Och jag behöver inte be Fadern besvara era önskemål,

27 för Fadern själv älskar er innerligt därför att ni älskar mig och tror att jag kom från Fadern.

28 Ja, jag kom från Fadern till världen och ska lämna världen för att återvända till Fadern.

29 Äntligen talar du i klartext, sa lärjungarna, och inte i gåtor.

30 Nu förstår vi att du vet allt och inte behöver ha någon som lär dig någonting. Därför tror vi att du kommer från Gud.

31 Tror ni verkligen det? svarade Jesus.

32 Men den stund kommer, ja, den är faktiskt redan här, när ni ska skingras och återvända var och en till sitt och lämna mig ensam. Men inte ens då ska jag vara ensam för Fadern är med mig.

33 Jag har sagt er allt detta för att ni ska ha frid i era hjärtan och sinnen. Här på jorden kommer ni att möta många sorger och bedrövelser, men var vid gott mod för jag har segrat över världen.